Actueel

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN

Alle geestelijken zijn afwezig van 16 tot en met 18 april voor de synode in Zeist. Van 28 mei tot en met 2 juni voor de internationale synode in München. Marjolein heeft vakantie van 4 tot en met 29 juni.

In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47170136.

 

Zondag 8 april na de mensenwijdingsdienst

Gemeentegesprek
 
Zondag 15 april 10.15 uur Jeugdwijding 

Dit jaar zal de jeugdwijding worden voltrokken door Paul-Philippe Stevens.  Het ritueel van de jeugdwijding en de mensenwijdingsdienst volgen zonder onderbreking op elkaar. Tijdens de jeugdwijding, wanneer het hogepriesterlijk gebed (Johannes 17) wordt gelezen, staat de aanwezige gemeente op. De jeugdwijdelingen ontvangen voor het eerst de communie. De gemeente doet op deze dag hiervan afstand, waardoor deze gebeurtenis een bijzondere kracht krijgt. De gemeente maakt in de meest letterlijke zin ruimte voor de eerste communie van de wijdelingen. De jeugdwijding is niet bedoeld voor jonge kinderen. Bij uitzondering en na overleg met Adam Ricketts kunnen broertjes en zusjes vanaf 10 jaar de dienst bijwonen.
 
Woensdag 25 april van 14.30 – 15.30 uur (vanaf 14.00 uur is er thee) Ouderenmiddag

Marjolein te Pas zal een inleiding houden over het leven en werk van de Nederlandse schilder en graficus Aad de Haas (1929 – 1972). Aad de Haas werd in WOII vanwege zijn ‘entartete Kunst’ opgepakt en belandde in de gevangenis. Na zijn vrijlating duikt hij onder in ZuidLimburg, waar hij de rest van zijn leven blijft wonen en werken als bewogen en maatschappelijk betrokken kunstenaar.  De ouderen ontvangen een aparte uitnodiging per mail of anderszins.
 
Zondag 29 april na de mensenwijdingsdienst

Cursus over de mensenwijdingsdienst
 
Donderdag 10 mei na de mensenwijdingsdienst Hemelvaartsdag

Marjolein te Pas zal een inleiding houden over Hemelvaart.