Actueel

 

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN

Beide geestelijken zijn afwezig van 12 tot en met 17 juni (internationale synode Berlijn) en 18 tot en met 21 september (retraite synode). Adam is afwezig van 17 juli tot en met 8 augustus (vakantie) en van 9 tot en met 26 augustus (zeilkamp). Marije is afwezig van 17 juni tot en met 21 juni, van 3 juli tot en met 16 juli en van 27 augustus tot en met 5 september (vakantie). In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47170136. 
 

BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK
 

Zondag 18 juni na de mensenwijdingsdienst

Het sacrament van het Huwelijk. Inleiding door Adam Ricketts.
 

Zaterdag 24 juni na de mensenwijdingsdienst 

Dit jaar vieren wij het Sint Jansfeest graag een heel weekend!  Speciaal voor de kinderen en ijverige volwassenen, is een muzikale ontvangst  met een mooi Sint Jansverhaal, waarna we allemaal aan het werk gaan.  Voor de kinderen is er een leuke knutselactiviteit en voor de volwassenen ligt er een klussen & schoonmaak-wensenlijst van koster en bestuur klaar. Waarna we de middag feestelijk (vurig!) afsluiten met thee en allerlei lekkers erbij.  Wij hopen op taarten-bak-activiteit, gezonde werk- en feestlust en een vrolijke opkomst. 

 

Zondag 25 juni na de mensenwijdingsdienst Sint Jansfeest

Na de dienst is er muziek en vertelt Marije over Elisabeth, Zacharias en de jonge Johannes. Daarna willen we met elkaar genieten van een door gemeenteleden zelf meegebracht  lunchbuffet met muzikale omlijsting. Wie weet kunnen we met een (etens)bord in de hand wel even buiten staan bij mooi weer. Enkele weken van te voren hangt er een intekenlijst in de hal voor mee te brengen en genieten gerechten, hapjes en ingrediënten.  Voor vragen kunt u terecht bij Adam. 
 

Dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 juni van 11.30-15.00 uur

Zomerbezinning “Verandert uw gezindheid, het rijk der hemelen is nabij”. Gedurende deze dagen zullen wij ons bezinnend bezighouden met verschillende vraagstukken rondom de ziel van de mens. De ziel als instrument van lichaam en geest, de ziel als bemiddelaar tussen geest en wereld.  Wat was de boodschap van Johannes de Doper, wie was hij en waarom beleven wij hem zo sterk in de zomertijd? Hoe kunnen zijn woorden en de weg die hij gegaan is ons inspireren en sterken op onze eigen weg?  Door middel van inleidingen, gespreksvormen, oefeningen en kunstzinnig bezig zijn willen we deze thema’s en vragen bewegen.  Adam Ricketts, geestelijke in de Christengemeenschap en Els van Beek, antroposofisch psychologe zullen vanuit verschillende gezichtspunten deze dagen begeleiden.  Op donderdagmiddag zal het geheel aan het altaar cultisch worden afgesloten. (Er zal koffie en thee zijn en een eenvoudige soep geschonken worden).
 

Zaterdag 1 juli is er een jongerendag voor jongeren die de afgelopen jaren de jeugdwijding hebben ontvangen en alle andere jonge mensen die geïnteresseerd zijn.
 
 
Dinsdag 18 juli 10.00 – 12.00 uur

(Eigen)wijze oma ochtend zal weer plaatsvinden: In de vierde week van Sint Jan. Locatie: Curacaostraat 20, Den Haag.  Graag opgeven bij Willemien Ferman 070 3554828. 

 

Zondag 24 september Intrede van onze nieuwe geestelijke Marjolein te Pas.

 

Donderdag  5, 12 en 19 oktober aanvang 20.00 uur

Voordrachtendrieluik in het najaar Via lezingen willen we dit jaar ruimte scheppen om bij twee belangrijke en actuele thema’s stil te staan.  In het voorjaar stonden wij stil bij het thema communicatie en relaties en in het najaar staan we stil bij het thema het kwaad en de moderne mens.  Het drieluik omvat een overkoepelend thema, maar elke lezing is ook apart te bezoeken. Drie verschillende sprekers zullen stilstaan bij een thema vanuit hun perspectief. Na afloop is er ruimte om vragen te stellen en in gesprek te komen met elkaar.  In het voorjaar hebben Laurien van der Laan de Vries, Adam Ricketts en Els van Beek stilgestaan bij thema’s als: vertrouwen, het mannelijke en het vrouwelijke, de ziel van de mens, communiceren kan je leren, luisteren en spreken, het sacrament van het huwelijk. In het najaar zullen Mathijs van Alstein, Frank Storm en Adam Ricketts spreken over het thema van het kwaad en hoe het zich manifesteert in onze wereld en de opgaven die het ons als moderne mens en mensheid met zich meebrengt.  Op het prikbord zullen details van de individuele lezingen vermeld worden.
 

Zondag 1 oktober na de mensenwijdingsdienst

Michaëlsviering Hierbij zal het gedicht “De zwervers” van Adriaan Roland Holst worden opgevoerd door Ruta Bagdonaviciute (euritmie) en Cinthia van der Ham (spraak). Het geheel zal omlijst worden met muziek.