Actueel

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN

Marjolein heeft vakantie van 4 tot en met 29 juni.

Marije heeft vakantie van 16 juli tot en met 18 augustus.

Beide geestelijken zijn i.v.m. de septembersynode afwezig van 24 tot en met 26 september.

In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47170136.

 

BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK

(Eigen)wijze Oma ochtend van 10.00 – 12.00 uur

In de tijd rond Sint Jan zullen wij weer een ochtend met elkaar delen, ook opa’s zijn welkom. Er zullen mails verstuurd worden over de datum en er komt weer een duidelijke aankondiging op het mededelingenbord in de hal van de Thomaskerk. 

 

Zaterdag 23 juni vanaf 11.00 uur

Schoonmaakdag in en om het kerkgebouw.

Welkom vanaf 11.00 uur tot uiterlijk 14.00 uur. Op het prikbord komt een intekenlijst te hangen in verband met de catering. 

Vragen en opmerkingen bij …

 

Zondag 24 juni na de mensenwijdingsdienst Boekenbazar

 

Zondag 8 juli na de mensenwijdingsdienst Thomas-kringgesprek

 

Vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus

Zomerbezinning over Metamorfose met Marjolein te Pas.

Met het woord ‘metamorfose’ wordt een proces aangeduid; een proces van omvorming in het leven. Metamorfose is de beweging of de weg van vorm naar vorm. Er is geen weg terug, alleen nog een weg vooruit. Alles wordt anders, niets blijft hetzelfde. “Alles is nieuw en toch blijft altijd het oude”, zegt Goethe. 

Deels (on)zichtbaar voltrekt zich in verschillende stadia een grote verandering: een zaadje wordt plant, struik of zelfs boom, een rups wordt tenslotte vlinder… Het ene ontwikkelt zich uit het andere. Een ware gedaantewisseling is het resultaat. Maar wat heeft de metamorfose van plant en dier vandoen met de mens! Voltrekt zich aan of in de mens een vergelijkbaar proces van verandering?

Gedurende twee dagen wordt besproken, waargenomen en bewogen: 

het wonder van het wordende leven, dat gekenmerkt wordt door sterven, opstaan en nieuw leven. Meer informatie: zie de folder begin juli.

 

Zondag 16 september na de mensenwijdingsdienst

In 1922, op 16 september, werd de mensenwijdingsdienst geboren.  45 priesters hadden de wijding ontvangen en werden uitgezonden om de vernieuwde sacramenten uit te dragen. 

 

Rudolf Frieling was één van hen. Na Friedrich Rittelmeyer en Emil Bock

werd hij de derde Erzoberlenker die nog bij de stichting van de Christengemeenschap aanwezig was. 

Marije Stevens vertelt uit zijn leven. Einde ongeveer 12.30 uur.

 

Zondag 23 september na de mensenwijdingsdienst Het Onze Vader in het Aramees

Een compositie van …, gezongen door een trio o.l.v. ….

Het Onze Vader in het Aramees kent een enorme rijkdom aan spirituele betekenissen die in de taal verborgen liggen. 

De acht bedes worden gezongen in het Aramees en in de Nederlandse vertaling hiervan, op basis van “Gebeden van de kosmos” door Neil Douglas-Klotz en vertaald door W.W. v.d. Zwan.

Duur ongeveer 35 minuten.

 

Zondag 30 september

Korte inleiding over de feesttijd van Michaël, omlijst door muziek.