Actueel

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN

Alle geestelijken zijn afwezig van 20 t/m 22 november.

In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47170136

Afwezigheid Adam Ricketts: 9 november tot 16 december

 

BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK

 

 

Woensdag 4 oktober 19.30 uur en

Donderdag 19 en 26 oktober 20.00 uur

Voordrachtendrieluik

 

Voordracht I, woensdag 4 oktober 19.30 uur:

Polariteit als ontwikkelingsweg door Mathijs Vanalstein.

De buitenwereld kan overweldigend zijn. Iedere dag komen er indrukken op ons af die telkens weer om verwerking vragen. Op sommige televisie­kanalen is er 24 uur per dag nieuws. De berichtgeving is letterlijk onophoudelijk. Daar staat een binnenwereld tegenover die zich ook niet onbetuigd laat. Vaak is wat in ons naar boven komt al even verontrustend als wat ons van buiten treft.

In deze lezing wordt nagegaan wat het betekent dat binnen en buiten bij de mens in een spanning staan, hoe die spanning zich uitleeft, en welke methodes en strategieën zich aandienen om een vruchtbare verhouding te vinden tussen onszelf, en wat zich in en aan ons voordoet. 

 

Voordracht II, donderdag 19 oktober 20.00 uur:

De mens en het kwaad door Adam Ricketts.

De mensheid gaat een weg. Op die weg ontmoet zij het kwaad. Waarom? Waarom is er kwaad in de wereld? Hoe leren we het kennen en doorgronden en benoemen, hoe leren wij ermee omgaan, hoe kunnen wij als individuele mensen een bijdrage leveren om het kwade tegemoet te treden? Wat betekent de bede “verlos ons van het boze” op deze weg?

 

Voordracht III, donderdag 26 oktober 20.00 uur:

Apocalypse, informatietechnologie en inwijdingswetenschap door Frank Storm.

Deze drie geestelijke realiteiten komen elkaar tegen in de cultuur van de 21e eeuw. Het gaat bij alle drie over de toekomst van de mensheid. Wat hebben ze elkaar te zeggen?

 

Zondag 15 oktober na de Mensenwijdingsdienst

Najaarsledenvergadering 

 

Woensdag 1 november 14.00 tot 16.00 uur

Middag speciaal voor ouderen. Maar ook jongeren zijn van harte welkom. De ouderen ontvangen een speciale uitnodiging. Het thema van deze middag staat nog niet geheel vast, maar zal – gezien de datum – in het teken van het sterven staan.

 

Zaterdag 4 november 10.15 uur 

Mensenwijdingsdienst voor de gestorvenen

In de maand november herdenken wij van oudsher onze gestorvenen. Wij allen zijn met gestorvenen verbonden, meer of minder bewust. In het offergebed van de mensenwijdingsdienst worden zij ook expliciet genoemd: “allen die gestorven zijn …”.

Deze dienst willen wij speciaal aan hen wijden. Ieder kan innerlijk bijvoorbeeld de dagen/nachten zijn/haar gestorven in gedachten nemen, vanzelfsprekend in alle vrijheid.

Wij hopen op geconcentreerde aandacht.

 

Donderdag 16 november 20.00 uur

Omgaan met schuld

Lezing door Marjolein te Pas over dit thema.

 

Zondag 26 november na de mensenwijdingsdienst

Laatste zondag in het kerkelijk jaar met

– een kleine inhoudelijke bijdrage

– lezing van de kroniek

– herdenking van de gestorvenen van het afgelopen jaar.

Het geheel wordt omlijst door muziek.