Mensenwijdingsdienst en Kinderdiensten

Zondag:

Dinsdag:

Woensdag:

Vrijdag:

10:15 uur

10:00 uur Engelse dienst (1x per maand, zie data hieronder);

10:00 uur

10:30 uur Rudolf Steiner Zorg (zie data hieronder);

 

DE MENSENWIJDINGSDIENST

Op zondag 29 oktober eindigt de zomertijd. De klok wordt dan  een uur teruggezet.

 

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE THOMASKERK

In de Thomaskerk zijn de mensenwijdingsdiensten op:

zondag 10.15 uur en

woensdag 10.00 uur, geen dienst op 20 september en 22 november.

 

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE ENGELSE TAAL

Eenmaal per maand wordt er een dienst in de Engelse taal gehouden op:

dinsdag 10.00 uur.

Data: 3 oktober, 7 november.

 

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN RUDOLF STEINER ZORG

In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) is er een dienst op:

vrijdag 10.30 uur.  

Data: 22 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 december.

 

De mensenwijdingsdienst bij het begin van de Michaelstijd

Mensenwijdingsdienst bij het begin van de feesttijd van Michael:

Vrijdag 29 september om 10.15 uur.

 

De Mensenwijdingsdienst rond Allerheiligen en Allerzielen

Zaterdag 4 november om 10.15 uur (zie bij de Bijeenkomsten in de Thomaskerk).

 

DE ZONDAGSDIENST VOOR KINDEREN

De zondagsdienst voor kinderen, voorafgegaan door een les om 9.00 uur. Data:17 september, 1 en 22 oktober, 5 en 19 november.

 

HET EVANGELIE

24 september Lukas 7, 11-17

29 september Mattheus 22, 1-14  

1 oktober         Mattheus 22, 1-14

8 oktober        Efeziërs 6, 10-19

15 oktober      Openbaring 12, 1-12

22 oktober     Openbaring 19, 11-16

29 oktober      Openbaring 1, 8-20

4 november    Markus 16

5 november    Openbaring 7, 9-17

12 november   Openbaring 3, 1-6

19 november   Openbaring 14, 14-20

26 november  Openbaring 20, 11 – 14 t/m 21, 1-5.

 

DE FEESTTIJDEN

De Michaelstijd begint op 29 september tot eindigt op 28 oktober.

De Adventstijd begint op 3 december.

 

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

Michaelstijd

Laten wij afleggen

De waarachtige

Tussentijd Michaelstijd en Advent

O Heer, Gij die werkt!

Temidden van ons zijt Gij

Advent

Heilig, heilig, heilig

O Heer uw vrede wone onder ons

 

LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Michaelstijd

Onoverwinnelijk sterke held

Van 29 oktober tot Advent

Hij is de ster

Advent

Nu daagt het in het oosten