Actueel

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN

Marjolein is van 14 tot en met 19 januari afwezig. Marije is afwezig van 21 tot en met 26 januari.

Beide geestelijken zijn i.v.m. de synode afwezig van 4 tot en met 6 februari.

 

BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK

Donderdag 29 november om 20.00 uur

Tussen passie en repressie, tussen ideaal en realiteit.

Marjolein zal een inleiding houden over het leven en werk van de componist en pianist Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975).

De inleiding wordt omlijst door muziek van Sjostakovitsj.

 

Zaterdag 1 december van 11.00 – 13.00 uur

Voorbereidingen voor Advent. Het plaatsen van de boom, het maken van de adventskrans, het voorbereiden van het adventstuintje voor de kleintjes, koperpoetsen, kortom: we kunnen vele helpende handen gebruiken.

Ook hebben wij behoefte aan groene takken, snoeiafval e.d., overleg even met de koster hoe dat te bestemder plaatse komt.

 

Zondag 2 december om 14.30 uur

Zoals elk jaar zal er ook nu weer een Adventstuin zijn, waar de kleintjes begeleid door de engel hun lichtje in de adventstuin mogen plaatsen.

Met een verhaal, muziek en zang.

[I.v.m. het adventstuintje worden koffie en theedrinkers na de mensen­wijdingsdienst verzocht om 12.00 uur plaats te maken voor de voorbe­reiders van het Adventstuintje]

 

Adventszondagen 2, 9 en 16 december om 9.00 uur (niet op 23 december)

Adventsverhalen verteld door Marjolein.

In de Adventstijd worden verhalen verteld voor jong en oud.

De verhalen brengen ons steeds dichter bij de geboorte van het Kerstkind. Er zal ook muziek zijn.

Aansluitend vindt de zondagsdienst voor de kinderen plaats (9.30 uur).

 

Zondag 9 december om 12.00 uur

Opvoering van het Paradijsspel door een kompanij uit de gemeente.

 

Zondag 16 december om 12.00 uur

Opvoering van het Kerstspel door een kompanij uit Rudolf Steiner Zorg.

 

Over de spelen: De kerstspelen zijn van laat middeleeuwse oorsprong en werden in heel Europa vanaf de 12e eeuw als toneelspel vertoond. De meeste van deze spelen zijn echter verloren gegaan en werden zodanig gewijzigd dat zij niet meer in de oorspronkelijke vorm bewaard zijn. Een uitzondering hierop vormen de Kerstspelen uit Oberufer. Oberufer is ge­legen op een eiland in de Donau in het Hongaars Oostenrijks grensgebied. De bevolking bestond sinds de 16e eeuw uit voornamelijk Duitse boeren, immigranten. Zij spraken een andere taal dan de mensen uit de omgeving en hadden ook een andere cultuur. Zij wensten hun eigen gebruiken en gewoonten te handhaven. Zo voerden zij jaarlijks dezelfde oude spelen op in de Kersttijd. Deze traditie wisten zij tot midden in de 19e eeuw voort te zetten. Door het eeuwenlange culturele isolement, gevrijwaard van modernisering, zijn deze volkse middeleeuwse spelen uit Oberufer authentiek te noemen.

 

Zondag 23 december na de dienst

Voorbereiding voor Kerstmis. Er zijn vele helpende handen nodig om de kerk op Kerst voor te bereiden!

 

Zaterdag 29 december van 11.15 – 12.15 uur

Marjolein zal een inleiding houden over ‘Het leven, het werk en de missie van de Italiaanse Renaissanceschilder Rafaël (1483-1520)’.

 

Zondag 6 januari om 12.00 uur

Een groep enthousiaste spelers zal het Driekoningenzangspel ten gehore brengen (onder voorbehoud).

 

Zondag 20 januari om 11.45 uur

De proloog van Johannes, op muziek van Rob van Asch.

Een zangkwartet, bestaande uit leden van de gemeente, zal deze compositie, met eventueel een uitbreiding tot aan de Bruiloft van Kana, uitvoeren.

Duur ongeveer 45 minuten.

 

Zondag 27 januari van 11.45 – 12.30 uur

Thomas-gesprekskring

 

Zaterdag 9 februari  

Landelijke korendag in de Thomaskerk

Ieder die van zingen houdt wordt van harte uitgenodigd op de landelijke korendag van de Christengemeenschap.

Nadere informatie zal te lezen zijn op het prikbord in de hal.

 

Zondag 17 februari na de mensenwijdingsdienst

Gespreksgroep over de mensenwijdingsdienst met Marije en Marjolein. Eén van de geestelijken zal een opmaat houden, waarna we met elkaar in gesprek kunnen komen.

Source URL: https://den-haag.christengemeenschap.nl/actueel/