Cursussen

Print this entry

CURSUSSEN EN GESPREKSGROEPEN, BIJEENKOMSTEN

Gespreksgroep over het evangelie

Vanaf 13 oktober zal er wekelijks op woensdag een gespreksgroep over

het evangelie in de kerk plaats­vinden. Het zal gaan om 7 bijeenkomsten, dus tot de advents­tijd, van 11.00-12.00 uur.

De bedoeling is dat we zonder priester ons met het evangelie van de betreffende week uiteen gaan zetten volgens het principe van fysiek, ether, astraal en ik.

Iemand leest het evangelie voor (fysiek) vervolgens spreken we uit wat er tijdens het lezen voor gedachten door ons heen gingen (astrale aspect), daarna gaan we samen proberen zo nauwkeurig mogelijk na te vertellen wat er is voorgelezen (etherische) om vervolgens tot een essentie van dat evangelie te komen (ik).

Data: 13, 20 en 27 oktober, 3, 10, 17 en 24 november.

Graag aanmelden, maar voel je vrij om te komen ook al is het maar 1 of 2 keer van de 7 bijeenkomsten via kosterthomaskerk@gmail.com


Zondag 26 september na de mensenwijdingsdienst

De verborgen evangelist

In de traditionele theologie wordt de leerling Johannes meestal gelijk­gesteld met degene die het Johannesevangelie en de Openbaringen heeft geschreven. Dan is het toch wel merkwaardig dat in het Johannes­evangelie niets wordt vermeld over b.v. de verheerlijking op de berg, waarbij volgens Mattheüs, Markus en Lukas alleen Johannes, zijn broer Jacobus en Petrus aanwezig waren.
Met het lot van Johannes de evangelist zijn geheimen verbonden die in vier bijdragen aan de orde zullen komen.

De thema’s zijn:

  • Johannes of Johannes? De rijke jongeling
  • De rijke jongeling en Lazarus
  • Lazarus en de geliefde leerling
  • De geliefde leerling en de schrijver van het Johannesevangelie en de Openbaringen.

Deze bijdragen zullen worden gehouden door Wilma Bos, op zondagen na de dienst op de volgende data:
26 september, 17 oktober, 14 november en 12 december.

 

Vrijdag 29 oktober Viering in het Rafaelhuis 10:30 uur

Op vrijdag 28 oktober is er een gemeenteviering in het Rafaelhuis (Rudolf Steiner Zorg)

 

Zaterdag 6 november om 11.00 uur mensenwijdingsdienst 

In de maand november herdenken wij van oudsher onze gestorvenen. Iedereen is met gestorvenen verbonden, meer of minder bewust.

In het offergebed van de mensenwijdingsdienst worden zij ook expliciet genoemd: ‘…allen die gestorven zijn…’.

Deze dienst willen wij speciaal aan hen wijden. Ieder van u kan innerlijk zijn/haar gestorvenen in gedachten nemen, vanzelfsprekend in alle vrijheid.

Marije Stevens

 

Zondag 14 november na de mensenwijdingsdienst

De verborgen evangelist

Voor meer informatie zie zondag 26 september.

Thema vandaag: Lazarus en de geliefde leerling.

Het volgende en laatste thema is op 12 december.

 

Zondag 14 november (na de lezing)

Vrijwilligerslunch

Een gezamenlijke lunch met alle vrijwilligers van alle taakgroepen en commissies.

 

Zondag 21 november na de mensenwijdingsdienst

Afsluiting van het kerkelijk jaar met o.a. lezing van de kroniek en herdenking van de gestorvenen van het afgelopen jaar. Het geheel wordt omlijst door muziek.

 

Zondag 28 november Adventstuintje

Voor de kinderen is er op zondag 28 november om 14:30 uur een Adventstuintje met verhaal en muziek.

 

KERSTSPELEN

Zaterdag 11 december om 10:30 uur Paradijsspel (alternatief)

Een voordracht uit het boek Genesis, aangevuld met teksten uit het Oberufer Paradijsspel en omlijst met pianomuziek.

Zondag 12 december na de lezing (13:00 uur aanvang) Oberufer Herdersspel

Een kompanij van Rudolf Steiner Zorg voert het Herdersspel op. Vrijwillige bijdrage na afloop.

Zondag 9 januari 2022 Driekoningen zangspel (na de dienst)

 

THOMASKRINGGESPREK

Op 20 juni 2021 was er een Thomaskringgesprek. Het koor heeft bij aanvang en ter afsluiting het lied ‘O Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede’ gezongen.

Het gespreksthema was de communie. Wat is de betekenis van de persoonlijke communie binnen de mensenwijdingsdienst, nu deze vanwege coronamaatregelen niet aan alle aanwezigen kan worden uitgereikt. Gaat daarmee iets wezenlijks verloren of ontstaat een nieuwe vorm van blijvende waarde?

Het gesprek was een open uitwisseling van ervaringen en gevoelens zoals die bij de aanwezigen leven.

Een kort verslag van het Thomaskringgesprek van 5 september wordt binnenkort ook hier op de website gepubliceerd.