Cursussen

Print this entry

CURSUSSEN EN GESPREKSGROEPEN, BIJEENKOMSTEN

Gespreksgroep over het evangelie

Vanaf 13 oktober vinden er wekelijks op woensdag een gespreksgroep over het evangelie in de kerk plaats­ van 11.00-12.00 uur.
De bedoeling is dat we zonder priester ons met het evangelie van de betreffende week uiteen gaan zetten volgens het principe van fysiek, ether, astraal en ik.
Iemand leest het evangelie voor (fysiek) vervolgens spreken we uit wat er tijdens het lezen voor gedachten door ons heen gingen (astrale aspect), daarna gaan we samen proberen zo nauwkeurig mogelijk na te vertellen wat er is voorgelezen (etherische) om vervolgens tot een essentie van dat evangelie te komen (ik).

Het is verrijkend om op deze manier aan de perikoop van de week te kunnen werken.

Data: 24 november en na een kersttijdreces op 7 woensdagen tot de Lijdenstijd van 11.00 tot 12.00 uur vanaf 2 februari.

Aanmelden hoeft niet, en voel je vrij om te komen ook al is het maar 1 of 2 keer van de bijeenkomsten.


De verborgen evangelist

In de traditionele theologie wordt de leerling Johannes meestal gelijk­gesteld met degene die het Johannesevangelie en de Openbaringen heeft geschreven. Dan is het toch wel merkwaardig dat in het Johannes­evangelie niets wordt vermeld over b.v. de verheerlijking op de berg, waarbij volgens Mattheüs, Markus en Lukas alleen Johannes, zijn broer Jacobus en Petrus aanwezig waren.
Met het lot van Johannes de evangelist zijn geheimen verbonden die in vier bijdragen aan de orde zullen komen. Twee daarvan zijn al aan de orde geweest, de eerstvolgende bijdrage is op 12 december.

De thema’s zijn:

  • Johannes of Johannes? De rijke jongeling (26 september)
  • De rijke jongeling en Lazarus (17 oktober)
  • Lazarus en de geliefde leerling (12 december)
  • De geliefde leerling en de schrijver van het Johannesevangelie en de Openbaringen (16 januari).

De eerstvolgende bijdragen van Wilma Bos zijn op zondagen na de dienst op:
16 januari.

 

THOMASKRINGGESPREK 6 februari

Na de Mensenwijdingsdienst komen we op 6 februari weer bij elkaar voor een Thomaskringgesprek.

 

DE LEGENDE VAN BRIDE 30 januari

Zondag 30 januari na de dienst De legende van Bride – vertelling over de wederkomst van het Licht.

door Fiona McCleod

verteld door : Anje Robertson

harpmuziek : Lotje Meier

Zie ook dit pdf-bestand.