Cursussen

Print this entry

CURSUSSEN EN GESPREKSGROEPEN, BIJEENKOMSTEN

 

THOMASKRINGGESPREK

Zondag 18 april 2021 om 13:30 uur

Plaats: Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag

Aanmelding

Maximaal 25 deelnemers.

 

INLEIDING

Zondag 25 april om ongeveer 11.30 uur

Wolkenlot – Christuslot – Mensenlot

Marie-Hélène van Tol komt vanuit Eindhoven naar onze gemeente om de mensenwijdingsdienst te celebreren.

Na een pauze zal zij in de cultusruimte een inleiding houden met bovengenoemde titel. Zoals gebruikelijk kunt u zich aanmelden via thomaskerkdiensten@gmail.com en aangeven of u ook deze inleiding wilt bijwonen. Er zijn 25 plaatsen.

 

DE ZEVEN TEKENS IN HET JOHANNESEVANGELIE

De zeven tekens in het Johannesevangelie die Christus’ lichtwezen tot verschijning brengen.

Gespreksgroep in de ontmoetingsruimte op twee zaterdagen van 11.00 – 12.00 uur met Wilma Bos, waarbij de laatste twee van de zeven tekens besproken zullen worden.

Op 27 april: de genezing van de blinde (Johannes 9).

Op 29 mei: de opwekking van Lazarus (Johannes 11).

Deze gespreksgroep – door Marjolein begonnen – is in eerste instantie bedoeld voor degenen die ook de eerste vijf hebben meegemaakt.

Graag opnieuw aanmelden bij Laurien thomaskerkdiensten@gmail.com, zodat zij kan beoordelen of er eventueel nog plaats is voor nieuwe deelnemers.

Maximaal 9 deelnemers.