Cursussen

Print this entry

CURSUSSEN EN GESPREKSGROEPEN, BIJEENKOMSTEN

 

DE ZEVEN TEKENS IN HET JOHANNESEVANGELIE

De zeven tekens in het Johannesevangelie die Christus’ lichtwezen tot verschijning brengen.

Gespreksgroep in de ontmoetingsruimte op twee zaterdagen van 11.00 – 12.00 uur met Wilma Bos, waarbij de laatste twee van de zeven tekens besproken zullen worden.

Op 29 mei: de opwekking van Lazarus (Johannes 11).

Deze gespreksgroep – door Marjolein begonnen – is in eerste instantie bedoeld voor degenen die ook de eerste vijf hebben meegemaakt.

Graag opnieuw aanmelden bij Laurien thomaskerkdiensten@gmail.com, zodat zij kan beoordelen of er eventueel nog plaats is voor nieuwe deelnemers.

Maximaal 9 deelnemers.

 

THOMASKRINGGESPREK

Op zondag 18 april was er een Thomasgesprek. ‘Hoe zien wij naar elkaar om in de gemeente?’ was de gespreksvraag. Hoe is de verhouding tussen het sacramentele leven en het sociale leven? Wat is de rol van de priester(s), van de taakgroepen en van het bestuur?

Al sprekende ontstond het beeld van het zonnekruis, waarin het spirituele (verticaal), het sociale (horizontaal) en het verbindende element (de cirkel) samen komen.

Het sociale leven vraagt op alle niveaus een wakkere en krachtige impuls van de gemeente hetgeen tot uitdrukking zou moeten komen in een vrijwillige bijdrage van iedereen aan de uit te voeren taken in het sociale leven in onze gemeente.

Het volgende Thomaskringgesprek zal op 20 juni plaatsvinden na de Mensenwijdingsdienst.