Cursussen

Print this entry

HET VERHAAL VOOR DE KINDEREN, CURSUSSEN EN GESPREKSGROEPEN

 

HET VERHAAL VOOR DE KINDEREN

Klas 1 tot en met 7 op zondag 9:00 uur in de Thomaskerk.

Data: 6 en 20 oktober, 3 en 17 november en 1 en 15 december.

Ouders die voor het eerst met hun kinderen (vanaf klas 1 / groep 3) naar de kinderdienst willen komen zijn van harte welkom.

U kunt contact opnemen met Marjolein te Pas, tel. 070-3310686, e-mail: m.tepas@hetnet.nl, voor meer informatie.

 

GESPREKSGROEPEN

Thomas-kringgesprek

Op een zondag na de mensenwijdingsdienst.

Data: 10 november en 19 januari.

Nieuw: Over de zeven sacramenten

Gesprek met de twee geestelijken op een zondag na de mensenwijdingsdienst.

Data: 20 oktober:     Over het sacrament van de biecht. Dit wordt ook wel het sacrament van het gesprek genoemd.

17 november:  Over het sacrament van de stervenswijding.

Zangcursus volgens de methode van mw. Werbeck-Svaertstroem

Door Pieter van der Schot op maandag van 18.35 – 19.45 uur.

Voor eenieder die haar/zijn stem vrij wil maken en daarvoor een ontwikkelingsweg wil gaan. Bijdrage: 35,- in zonnedaalders voor de kerk.

Data: 30 september, 7, 14 en 28 oktober en 4, 11 en 18 november.

Het Mattheüs evangelie

Gespreksgroep met Marjolein te Pas op woensdag van 11:00 – 12:00 uur.

Data: 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november en 11 december

Nieuwe gespreksgroep: De zeven tekens in het Johannesevangelie die Christus’ lichtwezen tot verschijning brengen:

De bruiloft van Kana

De genezing van de zoon van de beambte

De genezing van de oude zieke op de sabbat

De spijziging van de vijfduizend

Het wandelen op het meer

De genezing van de blinde

De opwekking van Lazarus

Gespreksgroep met Marjolein te Pas op 7 zaterdagen van 11:00-12:00 u.

Data: 5 oktober, 9 november, 7 december …