Cursussen

Print this entry

HET VERHAAL VOOR DE KINDEREN, CURSUSSEN EN GESPREKSGROEPEN

 

HET VERHAAL VOOR DE KINDEREN

Klas 1 tot en met 7 op zondag 9:00 uur in de Thomaskerk.

Data: 9 en 23 februari, 15 (!) maart, 5 (Palmpasen) en 12 (Eerste Paasdag) april.

Ouders die voor het eerst met hun kinderen (vanaf klas 1 / groep 3) naar de kinderdienst willen komen zijn van harte welkom.

U kunt contact opnemen met Marjolein te Pas, tel. 070-3310686, e-mail: m.tepas@hetnet.nl, voor meer informatie.

 

GESPREKSGROEPEN

Over de zeven sacramenten

Gesprek met de twee geestelijken op een zondag na de mensenwijdingsdienst.

1 maart          Over het sacrament van de priesterwijding

 

Zangcursus volgens de methode van mw. Werbeck-Svaertstroem

Door Pieter van der Schot op dinsdag van 19.00 – 20.00 uur.

Enkele zangers oefenen al langere tijd deze “stem-ontsluiering” scholing. Allen die zich aan willen sluiten zijn van harte welkom.

Bijdrage: € 35,- in zonnedaalders voor de kerk.

Data: 4, 11 en 18 februari, 3, 10, 17 en 24 maart.

 

Het Mattheüs evangelie

Gespreksgroep met Marjolein te Pas op woensdag van 11.00 – 12.00 uur.

Data: 5 en 19 februari, 4 en 18 maart, 1 april.

 

De zeven tekens in het Johannesevangelie die Christus’ lichtwezen tot verschijning brengen:

De bruiloft van Kana;

De genezing van de zoon van de beambte;

De genezing van de oude zieke op de sabbat;

De spijziging van de 5000;

Het wandelen op het meer;

De genezing van de blinde;

De opwekking van Lazarus.

Gespreksgroep met Marjolein te Pas op zeven zaterdagen van 11.00 – 12.00 uur.

Data:           

8 februari         De spijziging van de 5000

21 maart          Het wandelen op het meer.