Cursussen

Print this entry

HET VERHAAL VOOR DE KINDEREN, CURSUSSEN EN GESPREKSGROEPEN

 

HET VERHAAL VOOR DE KINDEREN

Klas 1 tot en met 7 op zondag 9.00 uur in de Thomaskerk.

Data: 2, 9 (!) en 23 juni.

Na de zomervakantie: 8 en 22 september en 6 oktober.

Ouders die voor het eerst met hun kinderen (vanaf klas 1 / groep 3) naar de kinderdienst willen komen zijn van harte welkom. 

U kunt contact opnemen met Marjolein te Pas, tel. 070-3310686, e-mail: m.tepas@hetnet.nl, voor meer informatie.

 

GESPREKSGROEPEN

De mensenwijdingsdienst

Gespreksgroep met Marije Stevens en Marjolein te Pas op een zondag na de mensenwijdingsdienst. Eén van de geestelijken zal een opmaat houden, waarna we met elkaar in gesprek kunnen komen.

Datum: 2 juni na de dienst.

 

Nieuwe gespreksgroep: Over de zeven sacramenten

Gesprek met de twee geestelijken op een zondag na de mensenwijdingsdienst. De eerste bijeenkomst zal gaan over het sacrament van de biecht/het gesprek.

Datum: 20 oktober.

 

Thomas-kringgesprek

Op een zondag na de mensenwijdingsdienst.

Data: 8 september en 10 november.

 

Het Mattheüs evangelie

Gespreksgroep met Marjolein te Pas op woensdag van 11.00 – 12.00 uur.

Data: 5 juni, 4 en 18 september en 2 en 16 oktober.

 

Het Onze Vader

Gespreksgroep met Marjolein te Pas op zaterdag van 11.00 – 12.00 uur.

Data: 15 juni.

 

Nieuwe gespreksgroep: De zeven tekens in het Johannesevangelie die Christus’ lichtwezen tot verschijning brengen:

De bruiloft van Kana

De genezing van de zoon van de beambte

De genezing van de oude zieke op de sabbat

De spijziging van de vijfduizend

Het wandelen op het meer

De genezing van de blinde

De opwekking van Lazarus

Gespreksgroep met Marjolein te Pas op 7 zaterdagen van 11.00-12.00 u.

Data: 5 oktober, 9 november, 7 december …