Cursussen

by denhaag | 8 december 2013 21:07

CURSUSSEN EN GESPREKSGROEPEN, BIJEENKOMSTEN

Er zijn tot nader order geen cursussen.

 

OVERIGE BIJEENKOMSTEN

Vrijdag 22 januari om 10.30 uur

Thomas-kringgesprek N.B. Deze bijeenkomst kan wegens de corona-maatregelen van de overheid geen doorgang vinden. Bestuur en convent zijn voornemens om het gesprek op zo kort mogelijke termijn wel te houden.

Nadere gegevens over waar en hoe worden nog bekendgemaakt.

Aanmelding

Maximaal 25 deelnemers.

Endnotes:
  1. thomaskerkdiensten@gmail.com: mailto:thomaskerkdiensten@gmail.com

Source URL: https://den-haag.christengemeenschap.nl/de-mensenwijdingsdienst-in-de-kersttijd/