Algemeen

Print this entry

 

De Christengemeenschap Den Haag
Thomaskerk

 

Geestelijken: Corona maatregelen Thomaskerk

Mw Marije Stevens-Engels, 

Mw Marjolein te Pas

 

Beste leden en belangstellenden van de Thomaskerk,

Het convent wil tegemoetkomen aan de behoefte van mensen in de gemeente om de gave van het sacrament met hen te delen. Dat willen de geestelijken doen door iedere dienst 1 deelnemer (of 2 deelnemers die deel uit maken van het zelfde huishouden) uit te nodigen naar voren te komen om de communie te ontvangen. Bij de aanmelding voor een dienst kunnen mensen aangeven dat zij de communie op deze manier zouden willen ontvangen. Een dag van tevoren krijgen degenen die een verzoek hebben ingediend van de celebrant te horen of men wel of niet de communie kan ontvangen.

Alle andere aanwezigen kunnen de woorden die bij het uitdelen van de gemeentecommunie gesproken worden nu weer horen, in zich opnemen, bewegen en zich ermee verbinden. De communicant(en) vertegenwoordigen op dat moment ook als het ware de gemeente, benevens de 2 ministranten.

Kinderbijeenkomst

Op 26 december is er een kinderdienst. De zondagsdienst voor de kinderen kan voorlopig nog niet doorgaan. Wel zijn er in januari bijeenkomsten voor kinderen.

Rudolf Steinerzorg

Zoals het er nu naar uitziet, zullen de diensten in de kapel van Rudolf Steiner Zorg voorlopig niet doorgaan.

 

Coronamaatregelen Mensenwijdingsdiensten:

Naast priester(s), 2 ministranten en 1 musicus, kunnen er 25 deelnemers bij de dienst zijn. Daarbij zullen leden uit één huishouden als 1 persoon worden geteld.

De zitplaatsen zijn met een sticker  gemerkt, zodat u als deelnemer weet, waar u kunt gaan zitten. De stickers zijn goed zichtbaar, maar een gastheer/-vrouw in de kerkruimte kan u eventueel ook wegwijs maken.

Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen vindt u hieronder een handleiding met een aantal regels die voortvloeien uit het landelijke beleid van overheidswege. De regels kunnen wij niet anders dan strikt in acht nemen:

  • Kom alleen als u gezond bent en geen verkoudheidsklachten hebt (buikklachten, neusverkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn of lichte koorts). Twijfelt u i.v.m. dergelijke gezondheidsklachten, kom dan niet.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van elkaar bij binnenkomst, verblijf en vertrek uit de kerk. De 1,5 meter afstand geldt ook in de hal.
  • Na binnenkomst in de kerk houdt u uw jas of vest aan en loopt u direct door naar de kerkruimte. Daar kunt u eventueel uw jas uitdoen en over de bank hangen. Ook uw tas neemt u mee de kerkruimte in. De garderobe wordt niet gebruikt.
  • Plaatsnemen in de kerkruimte kan alleen op de zitplaatsen met een sticker. Alleen huisgenoten kunnen naast elkaar gaan zitten.
  • Wilt u graag deelnemen en bent u vrij van verkoudheidsklachten, meld u zich vooraf aan via  thomaskerkdiensten@gmail.com en wacht op de daaropvolgende bevestiging. Bij de aanmelding (uiterlijk 24 uur voor de dienst naar wens) aangeven welke dag uw voorkeur heeft.
  • U kunt uw voorkeur doorgeven; geprobeerd zal worden zoveel mogelijk verschillende mensen de mogelijkheid te geven een dienst bij te wonen.
  • Hebt u geen e-mail, dan kunt u Laurien (06 54638566) een bericht sturen via sms of WhatsApp. Eventueel kunt u haar bellen op maandagavond van 19.00-19.30 uur of op vrijdagavond van 19.00-19.30 uur.

De voordeur, de deur in de hal en de deur van de kerkzaal staan een halfuur voor aanvang van de dienst open. De deelnemers worden gevraagd niet eerder te komen en de deurkruk niet te gebruiken of aan te raken. De deurwacht sluit de deuren kort voor de dienst en opent de deuren meteen na de dienst.

Koffiedrinken na de dienst

Koffiedrinken na de dienst is tot nader order niet mogelijk in het kerkgebouw.

 

Adres:  
Groot Hertoginnelaan 2
2517 EG Den Haag
Telefoon
Kerk: 06 47170136
 

                                                                                                                                                                                         

Bijgewerkt: 5 september 2020 22:00 uur