Algemeen

Print this entry

 

De Christengemeenschap Den Haag
Thomaskerk

 

Geestelijken: Hervatting van de diensten Hemelvaart 2020

Mw Marije Stevens-Engels, 

Mw Marjolein te Pas

 

Beste leden en belangstellenden van de Thomaskerk,

I.v.m. de afname van het aantal corona-patiënten in ziekenhuizen en op de intensive-care, en de versoepeling van de maatregelen van de overheid, hebben Marije en Marjolein aan het bestuur voorgesteld om de mensenwijdingsdiensten te hervatten op donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag om 10.15 uur. De diensten zullen zonder gemeentecommunie plaatsvinden en er zal niet gezongen worden. Het bestuur heeft hiermee ingestemd.

Het advies van de overheid om 1,5 meter afstand te houden van elkaar en heel voorzichtig te zijn, nemen wij, als bestuur en convent zeer ter harte. De versoepeling van de overheid is één ding, het corona-virus is niet weg.

Stand van zaken medio juni:

Alles zoveel mogelijk overziend, zijn wij met elkaar tot de conclusie gekomen dat naast 3 priesters, 1 ministrant en 1 musicus, er voorlopig 16 (was 14) deelnemers bij de dienst kunnen zijn.

Daarbij zullen leden uit één huishouden als 1 persoon worden geteld. Zo zullen er bij 16 aanmeldingen toch meer mensen aan de dienst kunnen deelnemen (tot een
maximum van 20 deelnemers).

Vanwege het feit dat wij grotendeels banken hebben in onze kerkruimte, hebben wij moeten kiezen voor 16 deelnemers per dienst. De 16 zitplaatsen zullen met een sticker worden gemerkt, zodat u als deelnemer weet, waar u kunt gaan zitten. De stickers zijn goed zichtbaar, maar een gastheer/-vrouw in de kerkruimte kan u eventueel ook wegwijs maken.

Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen vindt u hieronder een handleiding met een aantal regels die voortvloeien uit het landelijke beleid van overheidswege. De regels kunnen wij niet anders dan strikt in acht nemen:

 • Kom alleen als u gezond bent en geen verkoudheidsklachten hebt (buikklachten, neusverkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn of lichte koorts). Twijfelt u i.v.m. dergelijke gezondheidsklachten, kom dan niet.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van elkaar bij binnenkomst, verblijf en vertrek uit de kerk. De 1,5 meter afstand geldt ook in de hal.
 • Na binnenkomst in de kerk houdt u uw jas of vest aan en loopt u direct door naar de kerkruimte. Daar kunt u eventueel uw jas uitdoen en over de bank hangen. Ook uw tas neemt u mee de kerkruimte in. De garderobe wordt niet gebruikt.
 • Plaatsnemen in de kerkruimte kan alleen op de 16 zitplaatsen met een sticker. Alleen huisgenoten kunnen naast elkaar gaan zitten.
 • Het gebruik van het toilet is alleen toegestaan bij hoge nood.
 • Na afloop van de dienst verlaat iedereen direct de kerk en houdt ook voldoende afstand. Wilt u een praatje maken met andere bezoekers, dan verzoeken wij u dringend even naar de overkant te lopen, naar ons mooie park. Een boete van €400 per persoon bij samenscholing van meer dan 2 mensen en €4000 voor onze kerkgemeenschap hopen wij hiermee te voorkomen.
 • Er is geen koffie na afloop. De benedenruimte en de gesprekskamer worden niet gebruikt, tenzij voor geplande vergaderingen en gesprekken.
 • In totaal zijn maximaal 16 leden/belangstellenden van de gemeente welkom bij de diensten. Samen met 2 of 3 priesters (Marije, Marjolein en Wilma), 1 ministrant en 1 musicus zijn dan maximaal 20 mensen aanwezig in de kerkzaal.
 • Wilt u graag deelnemen en bent u vrij van verkoudheidsklachten, meld u zich vooraf aan via  thomaskerkdiensten@gmail.com en wacht op de daaropvolgende bevestiging. Bij de aanmelding (uiterlijk 24 uur voor de dienst naar wens) aangeven welke dag uw voorkeur heeft.
 • U kunt uw voorkeur doorgeven; geprobeerd zal worden zoveel mogelijk verschillende mensen de mogelijkheid te geven een dienst bij te wonen.
 • Hebt u geen e-mail, dan kunt u Laurien (06 54638566) een bericht sturen via sms of WhatsApp. Eventueel kunt u haar bellen op maandagavond van 19.00-19.30 uur of op vrijdagavond van 19.00-19.30 uur.

De voordeur, de deur in de hal en de deur van de kerkzaal staan een halfuur voor aanvang van de dienst open. De deelnemers worden gevraagd niet eerder te komen en de deurkruk niet te gebruiken of aan te raken. De deurwacht sluit de deuren kort voor de dienst en opent de deuren meteen na de dienst.

Deze handleiding is bedoeld voor de tweede helft van de maand juni en de eerste helft van de maand juli.

Medio juli zullen wij als bestuur en convent de stand van zaken evalueren en u  laten weten of een verdere versoepeling (meer deelnemers en hervatting van activiteiten) mogelijk is.

In deze bijzondere tijd merken wij nog meer dan anders wat het betekent ‘gemeente’ te zijn. Je hebt je eigen wensen en behoeften, maar tegelijkertijd is er die ander met zijn/haar wensen en behoeften. ‘Ik’ en ‘wij’, we hebben met elkaar van doen. We zullen meer dan ooit rekening moeten houden met elkaar; met elkaars mogelijkheden en kwetsbaarheden. In die zin is de huidige tijd ook een unieke kans om als individu gemeenschapszin te oefenen en als Christus’ gemeenschap rekening te houden met het individu en met elkaar.

Een hartelijke groet en een goed en gezonde tijd gewenst, het convent en bestuur van de Thomaskerk.

Adres:  
Groot Hertoginnelaan 2
2517 EG Den Haag
Telefoon
Kerk: 06 47170136
 

                                                                                                                                                                                         

Bijgewerkt: 13 april 2020 22:00 uur