Welkom op de website van de Thomaskerk Den Haag

Geestelijken:

Līga Skujiņa

Mathi van der Duijs

Marije Stevens – Engels (geestelijke met emeritaat)

Wilma Bos (geestelijke met emeritaat)

Adres:
Groot Hertoginnelaan 2
2517 EG Den Haag
Telefoon Kerk: 06 47149470
E-mail adres: gemeentedenhaag@christengemeenschap.nl

Diensten:
Zondag/feestdagen 10:15 uur
Woensdag 10:00 uur (Let op! Soms valt een dienst op woensdag uit; kijk HIER)

Klik voor actuele informatie op de knop Actueel in de paarse menubalk hierboven.

Agenda:
Klik voor bijeenkomsten en lezingen/cursussen e.d. op de knop ‘Agenda en Gespreksgroepen‘ in de paarse menubalk hierboven. Klik hier voor een handig overzicht van alle activiteiten in onze kerk.

Voor kinderen:
Klik op deze link voor alle informatie over kinderdiensten en bijzondere evenementen voor kinderen.

 

 

ALGEMEEN

Christengemeenschap en Thomaskerk

De Christengemeenschap is een onafhankelijke religieuze beweging met gemeenten over de gehele wereld. Elke gemeente is een vrije gemeenschap van mensen, verbonden in de zoektocht naar religieuze vernieuwing.

U bent altijd welkom en we gaan graag met u in gesprek. Uw eigen ervaring heeft meer betekenis dan welke beschrijving ook.

Kern

Centraal in de Christengemeenschap staat het mysterie van Golgotha. Dat wil zeggen: God, schepper van de aardse en geestelijke wereld, is mens geworden in Jezus van Nazareth.

De dood en wederopstanding van Jezus Christus zijn een keerpunt in de mensheidsontwikkeling.

Er is een nieuwe verbinding met de geestelijke wereld mogelijk.

Gemeenschap en individu

Het middelpunt van het gemeente- en geestelijke leven in de Christengemeenschap is de mensenwijdingsdienst, een van de sacramenten, met een gewijde priester als voorganger. Iedereen is daarbij welkom om vrede en verlichting te vinden en om deel te nemen aan de eucharistie, het mysterie van brood en wijn.

In de Christengemeenschap is iedereen vrij in het zoeken van de eigen individuele verbinding met de goddelijk-geestelijke wereld. De gezamenlijke beleving van de mensenwijdingsdienst is daarbij een wezenlijke hulp voor de zoekende mens.

Gemeente te Den Haag

De gemeente van de Christengemeenschap in Den Haag bestaat sinds 13 november 1926. Op Palmzondag 1936 kon de gemeente, na een periode van samenkomsten in verschillende woonhuizen, verhuizen naar een pand aan de Groot Hertoginnelaan 2 – 4 te Den Haag. Het pand was daartoe vergroot met de aanbouw van een kerkzaal en torentje.

Na een ingrijpende verbouwing werd de kerk in de huidige vorm op 25 december 1981 opnieuw in gebruik genomen. Op 4 april 1982 werd de nieuwe kerk gewijd. In die periode raakte de naam ‘Thomaskerk’ in gebruik, vernoemd naar de apostel. Deze apostel staat bekend als ‘de ongelovige’. Maar juist zijn kritische en onderzoekende geesteshouding mag de moderne gelovige aanspreken.

Mensenwijdingsdiensten en kinderdiensten

Elke zondag is er een mensenwijdingsdienst, vaak ook op woensdagen. Op zondag is er om de twee weken ook een kinderdienst.

Lidmaatschap

De Christengemeenschap is een vereniging met leden en belangstellenden die bereid zijn om mede-verantwoordelijkheid te dragen voor het voortbestaan in spiritueel, sociaal en materieel opzicht van de gemeente waarvan zij deel uit maken. De gemeentegeestelijke(n) gaat/gaan graag in gesprek met u indien u interesse heeft in een vaste verbinding met de Christengemeenschap.

 

Het werk van de Christengemeenschap wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van leden en belangstellenden, u kunt uw bijdrage over­maken naar:

NL72 TRIO 0320 2391 01 t.n.v. Christengemeenschap Gemeente Den Haag

De gemeente te Den Haag van de Christengemeenschap heeft de ANBI-status. Dit betekent dat uw bijdragen onder voorwaarden aftrekbaar zijn bij de opgave van uw inkomsten in de belastingaangifte. Ook geniet een ANBI heffingsvrijstellingen bij het ontvangen van nalatenschappen en erfenissen. Ons RSIN is 824275883. Zie ook deze site-pagina.

De gemeente te Den Haag van de Christengemeenschap staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92550746.