Algemeen

Print this entry

 

De Christengemeenschap Den Haag
Thomaskerk

 

Geestelijken: Hervatting van de (aangepaste) communie in september 2020

Mw Marije Stevens-Engels, 

Mw Marjolein te Pas

 

Beste leden en belangstellenden van de Thomaskerk,

Het convent wil tegemoetkomen aan de behoefte van sommige mensen in de gemeente om de gave van het sacrament met hen te delen. Dat willen de geestelijken doen door iedere dienst 2 deelnemers uit te nodigen naar voren te komen om de communie te ontvangen. Bij de aanmelding voor een dienst kunnen mensen aangeven dat zij de communie op deze manier zouden willen ontvangen. Een dag van tevoren worden 2 deelnemers door de celebrant uitgenodigd.

Alle andere aanwezigen kunnen de woorden die bij het uitdelen van de gemeentecommunie gesproken worden nu weer horen, in zich opnemen, bewegen en zich ermee verbinden. De 2 communicanten vertegenwoordigen op dat moment ook als het ware de gemeente, benevens de 2 ministranten. We denken door de kelk te draaien dat het zo kan.

Kinderbijeenkomst

De zondagsdienst voor de kinderen zal voorlopig nog niet doorgaan, maar er zal eens in de twee weken een korte bijeenkomst in de kerkzaal plaatsvinden voor (uitsluitend) de kinderen en de ouder(s) met de priester(s), één ministrant en een musicus. De ouder(s) en kinderen kunnen per huishouden bij elkaar zitten. Tussen de huishoudens zal genoeg ruimte zijn. De kinderen komen niet naar voren, maar blijven bij de ouder(s). De kaarsen zullen aangestoken worden, de kinderen worden kort toegesproken (i.p.v. het verhaal), er zal een gebed klinken en tenslotte een zegen; het geheel zal omlijst worden door muziek.

Rudolf Steinerzorg

Zoals het er nu naar uitziet, zullen de diensten in de kapel van Rudolf Steiner Zorg voorlopig niet doorgaan. Daarom zal Marjolein vanaf oktober eens in de 2 weken op de vrijdag een dienst om 10.00 uur in de Thomaskerk houden, met de bewoners en zorgmedewerkers van Rudolf Steiner Zorg in gedachte. Ook in deze diensten kunnen 2 aanwezigen ter communie gaan. Ook hier geldt dat aanmelding noodzakelijk is, waarna 2 deelnemers een dag van tevoren uitgenodigd worden naar voren te komen.

Coronamaatregelen Mensenwijdingsdiensten:

Naast 3 priesters, 1 ministrant en 1 musicus, kunnen er 30 deelnemers bij de dienst zijn (voortzetting van de praktijk sinds juli). Daarbij zullen leden uit één huishouden als 1 persoon worden geteld.

De zitplaatsen zijn met een sticker  gemerkt, zodat u als deelnemer weet, waar u kunt gaan zitten. De stickers zijn goed zichtbaar, maar een gastheer/-vrouw in de kerkruimte kan u eventueel ook wegwijs maken.

Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen vindt u hieronder een handleiding met een aantal regels die voortvloeien uit het landelijke beleid van overheidswege. De regels kunnen wij niet anders dan strikt in acht nemen:

  • Kom alleen als u gezond bent en geen verkoudheidsklachten hebt (buikklachten, neusverkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn of lichte koorts). Twijfelt u i.v.m. dergelijke gezondheidsklachten, kom dan niet.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van elkaar bij binnenkomst, verblijf en vertrek uit de kerk. De 1,5 meter afstand geldt ook in de hal.
  • Na binnenkomst in de kerk houdt u uw jas of vest aan en loopt u direct door naar de kerkruimte. Daar kunt u eventueel uw jas uitdoen en over de bank hangen. Ook uw tas neemt u mee de kerkruimte in. De garderobe wordt niet gebruikt.
  • Plaatsnemen in de kerkruimte kan alleen op de zitplaatsen met een sticker. Alleen huisgenoten kunnen naast elkaar gaan zitten.
  • Er is  koffie na afloop voor maximaal 20 personen.
  • Wilt u graag deelnemen en bent u vrij van verkoudheidsklachten, meld u zich vooraf aan via  thomaskerkdiensten@gmail.com en wacht op de daaropvolgende bevestiging. Bij de aanmelding (uiterlijk 24 uur voor de dienst naar wens) aangeven welke dag uw voorkeur heeft.
  • U kunt uw voorkeur doorgeven; geprobeerd zal worden zoveel mogelijk verschillende mensen de mogelijkheid te geven een dienst bij te wonen.
  • Hebt u geen e-mail, dan kunt u Laurien (06 54638566) een bericht sturen via sms of WhatsApp. Eventueel kunt u haar bellen op maandagavond van 19.00-19.30 uur of op vrijdagavond van 19.00-19.30 uur.

De voordeur, de deur in de hal en de deur van de kerkzaal staan een halfuur voor aanvang van de dienst open. De deelnemers worden gevraagd niet eerder te komen en de deurkruk niet te gebruiken of aan te raken. De deurwacht sluit de deuren kort voor de dienst en opent de deuren meteen na de dienst.

Koffiedrinken na de dienst

De huidige situatie (niet ongunstig, maar wel waakzaam blijven) nodigt uit tot flexibiliteit en improvisatie, ook m.b.t. de ontmoeting met elkaar na de dienst. Tijdens de zomermaanden kon de ontmoeting voor wie wilde buiten plaatsvinden, bij de bankjes in het park in de buurt van Eline Vere. De herfst vraagt ons te kijken naar andere mogelijkheden, rekening houdend met de situatie. We hebben een mooi gebouw, met een lange traditie, maar ons dierbare gebouw zorgt in de huidige tijd ook voor de nodige hoofdbrekens vanwege de ventilatie, een verlaagd plafond in de gemeentezaal en kleine gespreksruimten waar niet altijd de ramen open kunnen.

Gezien de huidige situatie, lijkt het mogelijk dat 20 mensen koffie/thee kunnen drinken na de dienst op zondag, maar dan verdeeld over 2 ruimten: 10 beneden in de gemeentezaal en 10 boven bij de vleugel in de cultusruimte. Met de priester(s), ministranten en musicus kunnen dan 25 mensen na de zondagse dienst verdeeld over 2 ruimten bij elkaar komen.

Ook op woensdag, als er geen gespreksgroep is, scheppen we de mogelijkheid om beneden in de gemeentezaal met 10 mensen bij elkaar te komen en koffie/thee te drinken. Het is duidelijk dat de behoefte groot is elkaar weer te zien en te spreken. We vragen een ieder er zelf voor te zorgen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook al vindt iemand het zelf niet (zo) nodig, dan wordt dringend gevraagd het voor de ander te doen.

 

Adres:  
Groot Hertoginnelaan 2
2517 EG Den Haag
Telefoon
Kerk: 06 47170136
 

                                                                                                                                                                                         

Bijgewerkt: 5 september 2020 22:00 uur