Algemeen

Print this entry

 

De Christengemeenschap Den Haag
Thomaskerk

 

Geestelijken: Thomaskerk

Mw Marije Stevens-Engels, 

Mw Marjolein te Pas

 

Beste leden en belangstellenden,

Bestuur en convent hebben na overleg in de synode besloten vanaf 9 oktober met de aanmeldingsplicht voor de diensten te stoppen.

N.B. Voor de Kerstdiensten, de diensten op Nieuwjaarsdag en Driekoningen , vragen wij u weer om u aan te melden via thomaskerkdiensten@gmail.com of een berichtje of belletje naar 0654638566.

Daarbij hebben wij de volgende kanttekening:

Als u verkoudheidsklachten hebt komt u niet naar de dienst. In de kerkruimte zorgt u zelf voor voldoende onderlinge afstand.

De communierij wordt uitgebreid tot maximaal 12 personen die de communie kunnen ontvangen, daarom zullen de stickers op de vloer blijven om de 12 plaatsen aan te geven. De ministranten staan zoals gebruikelijk aan weerszijden van de rij van 12 personen.

Bij deze ene rij van 12 communicanten moet het helaas blijven zolang Marije Stevens de enige gemeentegeestelijke is. Daarom zal ook de mand met de halfedelstenen voor de deur naar de cultusruimte blijven staan. Als u de communie wilt ontvangen kunt u dit aangeven door één van deze stenen in de mand te doen. Als alle stenen in de mand gelegd zijn is er dus geen plaats meer over.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur en convent van de Haagse gemeente

25 september 2021

Adres:  
Groot Hertoginnelaan 2
2517 EG Den Haag
Telefoon
Kerk: 06 47149470
E-mail: thomaskerk@live.nl

Het werk van de Christengemeenschap wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van leden en belangstellenden, u kunt uw bijdrage over­maken naar:

NL72 TRIO 0320 2391 01 t.n.v. Christengemeenschap Gemeente Den Haag of naar:

NL11 INGB 0000 4652 28 t.n.v. Christengemeenschap Gemeente Den Haag

                                                                                                                                                                                         

Bijgewerkt: 09 januari 2022