Algemeen

Print this entry

 

De Christengemeenschap Den Haag
Thomaskerk

 

Geestelijken: Corona maatregelen Thomaskerk

Mw Marije Stevens-Engels, 

Mw Marjolein te Pas

 

Beste leden en belangstellenden,

Het is nog steeds zo dat u zich voor alle activiteiten en diensten moet aanmelden.

Wilt u deelnemen aan een dienst of activiteit en bent u vrij van verkoudheidsklachten, meldt u zich dan vooraf aan bij Laurien thomaskerkdiensten@gmail.com en wacht op de daaropvolgende bevestiging per e-mail.

Bij aanmelding aangeven om welke activiteit of dienst het gaat.

Als u geen e-mail hebt kunt u Laurien (06 54638566) een bericht sturen via sms, WhattsApp of Signal. Eventueel kunt u haar bellen op maandagavond of vrijdagavond van 19.30 – 19.30 uur.

Aan de diensten kunnen vanwege de huidige omstandigheden maximaal 25 tot 30 personen deelnemen. Personen uit één huishouden kunnen naast elkaar zitten.

Momenteel zijn de 7 plaatsen in de communierij uitgebreid naar 9 (met de ministranten erbij zijn dat er 11). Bij de deur naar de cultusruimte staat een tafeltje met daarop een mandje, daarvoor liggen 9 halfedelstenen. Wanneer alle stenen in het mandje gelegd zijn, zijn er geen plaatsen meer over.

Voor de woensdagsdiensten hoeft u zich niet aan te melden, behalve als het het begin van een feesttijd betreft (zoals dit jaar met Michaël).

Er kan ook weer gezongen worden in de dienst; nieuw is dat de muziekmapjes ook op het tafeltje liggen. Als u meezingt, neemt u dan een exemplaar mee naar binnen.

Ook de garderobe kan deze herfst weer gebruikt worden, maar denkt u er dan wel aan om de nodige afstand te houden.

Vriendelijk verzoek om elkaars privacy te respecteren en vragen over al dan niet gevaccineerd zijn achterwege te laten.

Tenslotte: Als u een mondkapje wilt dragen, voelt u zich dan vrij dat te doen.

Adres:  
Groot Hertoginnelaan 2
2517 EG Den Haag
Telefoon
Kerk: 06 47149470
E-mail: thomaskerk@live.nl

Het werk van de Christengemeenschap wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van leden en belangstellenden, u kunt uw bijdrage over­maken naar:

NL72 TRIO 0320 2391 01 t.n.v. Christengemeenschap Gemeente Den Haag of naar:

NL11 INGB 0000 4652 28 t.n.v. Christengemeenschap Gemeente Den Haag

                                                                                                                                                                                         

Bijgewerkt: 18 mei 2021