DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE THOMASKERK

In de Thomaskerk zijn de mensenwijdingsdiensten op:

 • zondag 10.15 uur;
 • woensdag 10.00 uur.
Geen dienst op woensdag 24 april en 29 mei.

N.B. In de Stille Week vanaf maandag 25 tot en met 30 maart is er elke dag een dienst om 10.00 uur.

 

Goede vrijdag 29 maart om 15.00 uur

Cultische lezing van het lijden en sterven van Jezus Christus.

 

Op Paaszondag 31 maart begint de dienst om 10.15 uur.

N.B. Op 31 maart (eerste Paasdag) begint de zomertijd, de klok wordt dan één uur vooruitgezet.

 

Op maandag 1 april, tweede Paasdag, begint de dienst om 10.00 uur. Dit in verband met de Paastuin voor de kinderen op die dag. Er is die dag geen koffie/thee na de dienst.

PAASTUIN TWEEDE PAASDAG

Op Tweede Paasdag, maandag 1 april, is er de Paastuin (zie pag. 9). De kinderdienst begint dan om 11.30 uur. We verzamelen 5 minuten voor aanvang om 11.25 uur bij de deur van het landelijke secretariaat (bij de trap) en oefenen het lied in de gespreksruimte.

 

ZONDAGSDIENSTEN KINDEREN:

Er zijn kinderdiensten op 21 januari, 4 februari, 18 februari en 3 maart en 17 maart, aanvang 9.30 uur en maandag tweede Paasdag 1 april om 11.30 uur.

Klik hier voor meer info (en scroll daarna naar beneden).

 

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN HET RAPHAËLHUIS

In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) zijn er mensenwijdingsdiensten op 19 april en 24 mei.

De mensenwijdingsdiensten, die op de eerste plaats bedoeld zijn voor bewoners, personeel en vrijwilligers van Rudolf Steiner Zorg, beginnen om 10.30 uur.

 

HET EVANGELIE

 • 24 maart – Mattheüs 21:1-11
 • 25 maart – Mattheüs 21:12-22
 • 26 maart – Mattheüs 21:23-32
 • 27 maart – Markus 14:1-11
 • 28 maart – Lukas 23:13-32
 • 29 maart – Johannes 19:1-15
 • 30 maart – Johannes 19:16-42
 • 31 maart – Markus 16
 • 7 april – Johannes 20:19-29
 • 14 april – Johannes 10:1-21
 • 21 april – Johannes 15:1-27
 • 28 april – Johannes 16:1-33
 • 5 mei – Johannes 14:1-21
 • 9 mei – Johannes 16:24-33  Hemelvaart
 • 12 mei – Johannes 16:24-33
 • 19, 20 en 21 mei – Johannes 14:23-31  Pinksteren
 • 26 mei – Johannes 3:1-21
 • 2 juni – Handelingen 17:22-34

 

HET EVANGELIE IN DE ZONDAGSDIENST VOOR KINDEREN

 • 1 april      Johannes 20      Opstanding
 • 14 april    Johannes 20      Thomas
 • 28 april   Johannes 15      Ik ben de ware wijnstok
 • 19 mei      Handelingen 2   Pinksteren
 • 2 juni        Johannes 3        Nikodemus

 

DE FEESTTIJDEN

Lijdenstijd              zondag 3 maart tot en met zaterdag 30 maart

Paastijd                    zondag 31 maart tot en met woensdag 8 mei

Hemelvaartstijd   donderdag 9 mei tot en met zaterdag 18 mei

Pinksteren               zondag 19 mei tot en met dinsdag 21 mei

Trinitarische tijd  woensdag 22 mei tot en met zondag 23 juni

 

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

Lijdenstijd

Wees ons nabij

Dood noch leven

Paastijd (eerste vier weken)

Verrezen is de Heer

Heer in uw woorden

Paastijd (laatste 2 weken)

Tot de hoogten

De vrede Gods, die hoger is

Hemelvaart

Tot de hoogten

De vrede Gods, die hoger is

Pinksteren

Wij hebben niet ontvangen

De God van de vrede

Trinitarische tijd

Wij hebben ontvangen

De God van de vrede

LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Paastijd

Open breekt de aarde

Pinksteren

Hemelse vlammen dalen neder

Trinitarische tijd

Hij is de ster