DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE THOMASKERK

In de Thomaskerk zijn de mensenwijdingsdiensten op:

zondag 10.15 uur;

woensdag 10.00 uur,

geen woensdagdienst op 23 november, 21 december en 1 februari.

Zie de diensten in de Kersttijd hieronder, geen dienst op 27, 30 en 31 december en 2, 3 en 5 januari.

 

Mensenwijdingsdienst voor een gestorvene

Op zaterdag 26 november om 11:00 uur.

 

DE MENSENWIJDINSDIENST IN DE KERSTTIJD

Zaterdag 24/25 december Kerstnacht  24.00 uur

Zondag 25 december Kerstochtend 8.00 uur

Zondag 25 december eerste Kerstdag 11.00 uur

Maandag 26 december tweede Kerstdag 10.15 uur

Woensdag 28 december 10.15 uur

Donderdag 29 december 10.15 uur

Zondag 1 januari Nieuwjaarsdag 10.15 uur

Woensdag 4 januari 10.15 uur

Vrijdag 6 januari Epifanie 10.15 uur

DE DRIE BIJZONDERE DIENSTEN MET KERSTMIS

De mensenwijdingsdienst wordt op de eerste Kerstdag driemaal gehouden: te middernacht (er is dan geen gemeentecommunie), bij het ochtendgloren en overdag.

Door het voltrekken van de mensenwijdingsdienst in het middernachtelijk

uur (24.00 uur) kan beleefd worden hoe het licht van de Christus-zon in het

aardeduister straalt.

In de ochtend (8.00 uur) volgt de bevestiging hiervan in het horen van het naderend  Schepperwoord, dat in de ziel van de mensen kan klinken.

Bij de derde kerstdienst (11.00 uur) kunnen de mensen die van goede wil zijn, instemmen met de offerzang van de engelhiërarchieën, opdat God openbaar wordt.

 

KERSTDIENST VOOR DE KINDEREN

Eerste Kerstdag 25 december om 10.00 uur. Deze dienst wordt slechts één keer per jaar alleen met Kerstmis gehouden en heeft een bijzonder karakter.

ZONDAGSDIENSTEN KINDEREN:

Er zijn kinderdiensten op 27 november, 11 december en 8 en 22 januari.

(Op 25 december is de Kerstdienst voor de Kinderen om 10.00 uur, zie hierboven).

Klik hier voor meer info (en scroll daarna naar beneden).

 

VIERING IN HET RAFAELHUIS

In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) is er op de laatste vrijdag van de maand om 10.30 uur een GemeentevieringData: 25 november, 30 december en 27 januari.

 

HET EVANGELIE

13 november Openbaring 3, 14-22

20 november Openbaring 21, 1-18

27 november Lukas 21, 25-37

4 december Mattheüs 25,1-13

11 december Markus 13, 24-37

18 december Lukas 21, 25-37

24 december Mattheüs 1,18-25 Kerstnacht

25 december 8.00 uur Lukas 2,1-20

25 december 11.00 uur Johannes 21,15-25

26, 28 en 29 december en 4 januari Johannes 1,1-18

1 januari Lukas 2, 21-40

6 januari Mattheüs 2, 1-12

8 januari Mattheüs 2, 1-12

15 januari Lukas 2, 41-52

22 januari Johannes 2, 1-11

29 januari Mattheüs 8, 1-13

5 februari Johannes 5, 1-16

 

DE FEESTTIJDEN

Triniteit: 30 oktober tot en met 26 november

Advent: 27 november tot en met 24 december

Kersttijd: 25 december tot en met 5 januari

Epifanie: 6 januari tot en met 4 februari

 

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

Triniteit

O Heer Gij die werkt

Temidden van ons zijt Gij

Advent

Heilig, heilig, heilig

O Heer uw vrede wone onder ons

Kerst

God wij loven U

Geopenbaard  zij God

Epifanie

Laat uw aangezicht

God is liefde

 

LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Tijd van de Triniteit tot Advent

Hij is de ster

Advent

Nu daagt het in het oosten

Epifanie

Hoe helder staat de morgenster