Mensenwijdingsdienst en Kinderdiensten

Zondag:

Woensdag:

Vrijdag:

10:15 uur

10:00 uur (niet op 6 februari)

10:30 uur Rudolf Steiner Zorg (zie data hieronder);

 

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN RUDOLF STEINER ZORG

In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) is er een dienst op:

vrijdag om 10.30 uur.  

Data: 7 en 21 december, 11 en 25 januari, 8 februari.

 

DE MENSENWIJDINSDIENST IN DE KERSTTIJD

Zondag 23 december Vierde Advent 10.15 uur

Maandag 24/25 december Kerstnacht  24.00 uur

Dinsdag 25 december Kerstochtend 8.00 uur

Dinsdag 25 december Eerste Kerstdag 11.00 uur

Woensdag 26 december Tweede Kerstdag 10.15 uur

Donderdag 27 december 10.00 uur

Vrijdag 28 december 10.00 uur

Zaterdag 29 december 10.00 uur

Zondag 30 december 10.15 uur

Maandag 31 december geen dienst

Dinsdag 1 januari 2016 Nieuwjaarsdag 10.15 uur

Woensdag 2 januari 10.00 uur

Donderdag 3 januari 10.00 uur

Vrijdag 4 januari 10.00 uur

Zaterdag 5 januari 10.00 uur

Zondag 6 januari Epifanie 10.15 uur

 

De drie Bijzondere diensten met kerstmis

De mensenwijdingsdienst wordt op de eerste Kerstdag driemaal gehouden: te middernacht, bij het ochtendgloren en overdag.

Door het voltrekken van de mensenwijdingsdienst in het middernachtelijk uur (24.00 uur) kan beleefd worden hoe het licht van de Christus-zon in het aardeduister straalt.

In de ochtend (8.00 uur) volgt de bevestiging hiervan in het horen van het naderend  schepperwoord, dat in de ziel van de mensen kan klinken.

Bij de derde kerstdienst (11.00 uur) kunnen de mensen die van goede wil zijn, instemmen met de offerzang van de engelhiërarchieën, opdat God openbaar wordt. Deze derde kerstdienst wordt twaalf keer gecelebreerd van 25 december tot en met 5 januari (zie hierboven).

[Tijdens de kerstnachtdienst van 24.00 uur is er geen gemeentecommunie]

 

DE ZONDAGSDIENST VOOR KINDEREN

De zondagsdienst voor de kinderen om 9.00 uur wordt in de Adventstijd voorafgegaan door een Adventsverhaal voor jong en oud.

Data: 2, 9 en 16 december (niet op 23 december).

Op 6 en 20 januari en 3 februari is er weer een verhaal voor de ouders en kinderen.

 

KERSTDIENST VOOR DE KINDEREN

Kerstdienst voor de kinderen 1e Kerstdag 25 december om 10.00 uur. Deze dienst heeft een bijzonder karakter en wordt één keer per jaar alleen met Kerstmis gehouden voor kinderen vanaf 6 jaar die in klas 1 (groep 3) zitten. De gemeente wordt van harte uitgenodigd erbij aanwezig te zijn.

 

DE FEESTTIJDEN

De Adventstijd begint op 2 december

Kersttijd: 25 december tot en met 5 januari

Epifanie: 6 januari tot en met 2 februari

 

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

Advent

Heilig, heilig, heilig

O Heer uw vrede wone onder ons

Kerst

God wij loven U

Geopenbaard  zij God

Epifanie

Laat uw aangezicht

God is liefde

 

LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Advent

Maria door een doornbos ging

Epifanie

Hoe helder staat de morgenster