Diensten

Print this entry

MENSENWIJDINGSDIENSTEN:

Zondag: 10:15 uur (N.B. Bijwonen van de dienst is mogelijk na aanmelding)

Woensdag: 10:00 uur (N.B. Bijwonen van de dienst is mogelijk na aanmelding. Geen dienst op 23 en 30 september en 25 november)

Vrijdag: 10:00 uur op 16 en 30 oktober, 13 en 27 november (vervangt de diensten in Rudolf Steiner Zorg)

ZONDAGSDIENSTEN KINDEREN:

Bijeenkomst voor de kinderen (6 t/m 13 jaar en hun ouders) op de zondag om 9.30 uur

Data: 6 en 20 september; 4 en 18 oktober; 1, 15 en 29 november

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN RUDOLF STEINER ZORG

In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) zijn er tot nader bericht geen diensten.

 

De Mensenwijdingsdienst bij het begin van de feesttijd van Michaël

Michaëlsdag: dinsdag 29 september om 10.15 uur

 

De Mensenwijdingsdienst rond Allerheiligen en Allerzielen

dinsdag 3 november om 10:15 uur

 

Mensenwijdingsdienst voor overledene

Op 26 september om 10:15 uur is er een mensenwijdingsdienst voor een gestorvene. U dient zich hiervoor op de gebruikelijke wijze aan te melden.

 

HET EVANGELIE

27 september, Lukas 7, 1-19

29 september, Michaëlsdag, Mattheüs 22, 1-14

4 oktober, Mattheüs 22,1-14

11 oktober,  Efeziërs 6, 10-19

18 oktober, Openbaring 12, 1-18

25 oktober, Openbaring 19, 11-16

1 november, Allerheiligen, Openbaring 1, 9-20

8 november, Openbaring 3, 1-6

15 november, Openbaring 7, 9-17

22 november, Openbaring 20, 11-14 en Openbaring 21, 1-6

29 november, 1e Adventsdag, Lukas 21, 25-36

 

DE FEESTTIJDEN

Michaëlstijd: 29 september tot en met 31 oktober

Adventstijd: 29 november tot en met 24 december

 

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

Op advies van het R.I.V.M. zal de komende tijd in de mensenwijdings­dienst niet gezongen worden.

De liederen die gezongen zouden kunnen worden:

Tussentijd

Groot en vol wonderen

Wie kan der koren zien

Michaëlstijd

Laten wij afleggen

De waarachtige

Advent

Heilig, heilig, heilig

O Heer uw vrede wone onder ons

 

LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Bij de korte bijeenkomst voor de kinderen en ouders zal niet gezongen worden.

 

De liederen die gezongen zouden kunnen worden:

Tussentijd

Hij is de ster

Tussentijd september

Wij leren op de aarde

Michaëlstijd

Onoverwinlijk sterke held

Advent

Maria door een doornwoud ging