Diensten

Print this entry

MENSENWIJDINGSDIENSTEN:

Zondag: 10:15 uur (N.B. Bijwonen van de dienst is mogelijk na aanmelding)

Woensdag: 10:00 uur (N.B. Bijwonen van de dienst is mogelijk na aanmelding. Geen dienst op 23 december, 27 januari en 3 februari)

ZONDAGSDIENSTEN KINDEREN:

Er zijn vooralsnog geen zondagsdiensten voor kinderen. N.B. Er is wel een kerstdienst voor de kinderen op zaterdag 26 december om 10:00 uur! 

DE MENSENWIJDINSDIENST IN DE KERSTTIJD

Zondag 20 december Vierde Advent 10:15 uur

Donderdag 24/25 december Kerstnacht  24:00 uur

Vrijdag 25 december Kerstochtend 8:00 uur

Vrijdag 25 december eerste Kerstdag 11:00 uur

(Zaterdag 26 december tweede Kerstdag: geen mensenwijdingsdienst)

Zondag 27 december 10:15 uur

Woensdag 30 december 10:00 uur

Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag 10:15 uur

Zondag 3 januari 10:15 uur

Woensdag 6 januari Epifanie 10:15 uur

 

DE DRIE BIJZONDERE DIENSTEN MET KERSTMIS

De mensenwijdingsdienst wordt op de eerste Kerstdag driemaal gehouden: te middernacht, bij het ochtendgloren en overdag. Door het voltrekken van de mensenwijdingsdienst in het middernachtelijk uur (24.00 uur) kan beleefd worden hoe het licht van de Christus-zon in het aardeduister straalt. In de ochtend (8.00 uur) volgt de bevestiging hiervan in het horen van het naderend  Schepperwoord, dat in de ziel van de mensen kan klinken. Bij de derde kerstdienst (11.00 uur) kunnen de mensen die van goede wil zijn, instemmen met de offerzang van de engelhiërarchieën, opdat God openbaar wordt.

 

KERSTDIENST VOOR DE KINDEREN

Kerstdienst voor de kinderen: 2e Kerstdag 26 december om 10.00 uur. Deze dienst heeft een bijzonder karakter en wordt één keer per jaar alleen met Kerstmis gehouden voor kinderen vanaf 6 jaar die in klas 1 (groep 3) zitten. Deze keer zal deze dienst uitsluitend voor de kinderen en hun ouder(s)/begeleider(s) zijn.

N.B. Ouders die voor het eerst met hun kind(eren) (vanaf klas 1 / groep 3) naar de dienst voor de kinderen willen komen, zijn van harte welkom. U kunt contact opnemen met de voorzitter van het kerkbestuur, tel. 06 24781517, of via e-mail.

N.B. Op 10 en 24 januari zijn er bijeenkomsten voor kinderen.

 

Mensenwijdingsdienst voor overledene

Op zaterdag 30 januari om 10.15 uur is er een mensenwijdingsdienst voor een gestorvene. Ook aan deze dienst kunnen maximaal 25 personen deelnemen, waarbij de familie en bekenden van de gestorvene vanzelfsprekend voorgaan. U dient zich hiervoor op de gebruikelijke wijze aan te melden.

 

HET EVANGELIE

29 november, 1e Adventsdag, Lukas 21, 25-36

6 december, Filippenzen 4, 1 en 4-9

13 december, Mattheüs 25, 1-13

20 december, Lukas 1, 26-38

24/25 december, Kerstnacht,  Mattheüs 1, 1-25

25 december, Eerste Kerstdag

8:00 uur: Lukas 2, 1-20

11:00 uur: Johannes 21, 15-25

27 december t/m 5 januari, Johannes 1, 1-18

6 januari, Epifanie, Mattheüs 2, 1-12

10 januari, Mattheüs 2, 1-12

17 januari, Lukas 2, 41-52

24 januari, Johannes 2, 1-11

31 januari, Mattheüs 8, 1-13

7 februari, Triniteit, Mattheüs 20, 1-16

 

DE FEESTTIJDEN

Adventstijd 29 november tot en met 24 december

Kersttijd: 25 december tot en met 5 januari

Epifanie: 6 januari tot en met 6 februari

 

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

Op advies van het R.I.V.M. zullen we de gemeenteliederen de komende tijd in de mensenwijdings­dienst niet zingen.