Diensten

Print this entry

MENSENWIJDINGSDIENSTEN:

Zondag: 10:15 uur (Bijwonen van de dienst is mogelijk na aanmelding)

Woensdag: 10:00 uur (Bijwonen van de dienst is mogelijk na aanmelding). Geen dienst op  31 maart, 7 april, 14 april, 21 april (synode), 26 mei en 2 juni (internationale synode).

De mensenwijdingsdiensten in de Rudolf Steiner Zorg kunnen vooralsnog niet worden gehouden. Het is onze intentie om deze te hervatten zo gauw de omstandigheden dit toelaten.

 

ZONDAGSDIENSTEN KINDEREN:

Op 18 april (Paastijd), 16 mei (Hemelvaart) en 23 mei (Pinksteren) zijn er kinderdiensten. Klik hier voor meer info (en scroll daarna naar beneden).

 

HET EVANGELIE

28 maart Mattheüs 21, 1-11 Palmzondag

1 april Lukas 23, 13-32 Witte Donderdag

2 april Johannes 19, 1-15 Goede Vrijdag

3 april Johannes 19,16-42 Stille Zaterdag

4 april Markus 16, 1-18 Paaszondag

11 april Johannes 20, 19-29

18 april Johannes 10, 1-16

25 april Johannes 15, 1-27

2 mei Johannes 16, 1-33

9 mei Johannes 14, 1-31

13 mei Johannes 16, 22-33 Hemelvaart

16 mei Johannes 16, 22-33

23, 24 en 25 mei Johannes 14, 23-31 Pinksteren

30 mei Mattheüs 28, 16-20

 

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE STILLE WEEK EN PASEN, HEMELVAART EN PINKSTEREN

Zondag 28 maart 10.15 uur Palmzondag

Woensdag 31 maart geen dienst

Donderdag 1 april 10.00 uur Witte Donderdag

Vrijdag 2 april 10.15 uur Goede Vrijdag

Zaterdag 3 april 10.00 uur Stille Zaterdag

Paaszondag 4 april 10.15 uur

Tweede Paasdag maandag 5 april 10.15 uur

Woensdag 7 april geen dienst

Hemelvaartsdag donderdag 13 mei 10.15 uur

Zondag 16 mei 10.15 uur Hemelvaart

Pinksteren zondag 23 mei 10.15 uur

Pinksteren maandag 24 mei 10.15 uur

Pinksteren dinsdag 25 mei 10.15 uur

Woensdag 26 mei geen dienst

 

GOEDE VRIJDAG 2 APRIL 15.00 UUR

Cultische lezing van het lijden en sterven van Jezus Christus

 

DE FEESTTIJDEN

Stille Week: 28 maart tot en met 3 april

De Paastijd: 4 april tot en met 12 mei

Hemelvaart: 13 mei tot en met 22 mei

Pinksteren: 23, 24 en  25 mei

Triniteit: 26 mei tot en met 23 juni

 

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

Op advies van het R.I.V.M. zullen we de gemeenteliederen de komende tijd in de mensenwijdings­dienst niet zingen.

Wel staat het musici vrij om de melodie van het gemeentelied instrumentaal ten gehore te brengen.

Lijdenstijd

Wees ons nabij

Dood noch leven

Paastijd (eerste vier weken)

Verrezen is de Heer

Heer in uw woorden

Paastijd (laatste 2 weken)

Tot de hoogten

De vrede Gods, die hoger is

Hemelvaart

Tot de hoogten

De vrede Gods, die hoger is

Pinksteren en Triniteit

Wij hebben niet ontvangen

De God van de vrede

 

LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Ook deze liederen zullen voorlopig alleen instrumentaal klinken.

Paastijd en Hemelvaart

Christus is herrezen

Pinksteren

Hemelse vlammen dalen neder

Triniteit

Hij is de ster