DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE THOMASKERK

In de Thomaskerk zijn de mensenwijdingsdiensten op:

zondag 10.15 uur;

woensdag 10.00 uur,

geen woensdagdienst op 28 september en 23 november.

 

DE MENSENWIJDINGSDIENST BIJ HET BEGIN VAN DE FEESTTIJD VAN MICHAËL EN MET ALLERZIELEN

Begin van de feesttijd van Michaël: donderdag 29 september 10.15 uur.

Allerzielen: Woensdag 2 november 10.00 uur.

Allerzielen, de dag waarop wij van oudsher onze doden herdenken. Dat doen wij weliswaar in elke mensenwijdingsdienst, maar op deze dag worden de krachten extra gebundeld.

 

ZONDAGSDIENSTEN KINDEREN:

Er zijn kinderdiensten op 25 september en 2 en 16 oktober en 6 en 27 november. Klik hier voor meer info (en scroll daarna naar beneden).

 

VIERING IN HET RAFAELHUIS

In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) is er op de laatste vrijdag van de maand om 10.30 uur een GemeentevieringData: 30 september, 28 oktober en 25 november.

 

HET EVANGELIE

25 september Lukas 7, 11-17

29 september Mattheüs 22, 1-14

2 oktober Openbaring 12, 1-12

9 oktober Efeziërs 6, 10-19

16 oktober Openbaring 19, 11-16

23 oktober Openbaring 1, 9-20

30 oktober Openbaring 7, 9-17

6 november Openbaring 3, 1-6

13 november Openbaring 3, 14-22

20 november Openbaring 21, 1-18

27 november Lukas 21, 25-37

 

DE FEESTTIJDEN

Triniteit: tot en met 28 september

Michaëlstijd: 29 september tot en met 29 oktober

Triniteit: 30 oktober tot en met 26 november

Advent: 27 november tot en met 24 december

 

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

Triniteit

Groot en vol wonderen

Wie kander koren zien

Michaëlstijd

Laten wij afleggen

De waarachtige

Triniteit

O Heer Gij die werkt

Temidden van ons zijt Gij

Advent

Heilig, heilig, heilig

O Heer uw vrede wone onder ons

 

LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Triniteit

Wij leren op de aarde rond te gaan

Michaëlstijd

Onoverwinnelijk sterke held

Tijd van de Triniteit tot Advent

Hij is de ster

Advent

Nu daagt het in het oosten