Diensten

 

MENSENWIJDINGSDIENSTEN:

Zondag: 10:15 uur

Woensdag: 10:00 uur (geen dienst op 15 mei wegens synode)

Vrijdag: 10:30 uur Rudolf Steiner Zorg (zie data hieronder)

 

ZONDAGSDIENSTEN KINDEREN

9:30 uur N.B. Data zie hieronder.

 

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN RUDOLF STEINER ZORG

In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) is er een dienst op:

vrijdag om 10.30 uur.  

Data: 29 maart, 12 april, 3, 17 en 31 mei en 14 juni.

Goede Vrijdag 19 april om 11.00 uur een korte cultische samenkomst.

 

DE ZONDAGSDIENST VOOR KINDEREN

De zondagsdienst voor de kinderen (9.30 uur) wordt voorafgegaan door een verhaal om 9.00 uur.

Data: 31 maart, 21(!) april, 5 en 19 mei en 2, 9(!) en 23 juni.

 

Diensten in de Stille week en Pasen, Hemelvaart en Pinksteren

Zondag 14 april Palmzondag 10.15 uur

Dinsdag 16 april 10.00 uur

Woensdag 17 april 10.00 uur

Donderdag 18 april Witte Donderdag 10.00 uur

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag 10.15 uur (lezing om 15.00 uur)

Zaterdag 20 april Stille Zaterdag 10.00 uur

Paaszondag 21 april 10.15 uur

Tweede Paasdag maandag 22 april 10.15 uur

Hemelvaartsdag donderdag 30 mei 10.15 uur

Pinksteren 9, 10 en 11 juni 10.15 uur.

 

Lezing van het evangelie van het lijden en sterven van Jezus Christus

Goede Vrijdag 19 april 15.00 uur in de Thomaskerk.

 

HET EVANGELIE

31 maart Johannes 6, 1-16

7 april Johannes 8, 1-11

14 april Palmzondag, Mattheüs 21, 1-11

18 april Witte Donderdag, Lukas 23, 13-32

19 april Goede Vrijdag, Johannes 19, 1-15

20 april Stille Zaterdag, Johannes 19, 16-42

21 april en 22 april Pasen, Markus 16, 1-18

28 april Johannes 20, 10-29

5 mei Johannes 10, 1-21

12 mei Johannes 15, 1-27

19 mei Johannes 16, 1-33

26 mei Johannes 14, 1-31

30 mei en 2 juni Hemelvaart, Johannes 16, 24-33

 

DE FEESTTIJDEN

Lijdenstijd: 24 maart tot en met 20 april

Stille Week: 14 april tot en met 20 april

Paastijd: 21 april tot en met 29 mei

Hemelvaart: 30 mei tot en met 8 juni

Pinksteren: 9, 10 en 11 juni

 

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

Lijdenstijd

Wees ons nabij

Dood noch leven

Paastijd (eerste vier weken)

Verrezen is de Heer

Heer in uw woorden

 

Paastijd (laatste 2 weken)

Tot de Hoogten

De vrede Gods, die hoger is

Hemelvaart

Tot de hoogten

De vrede Gods, die hoger is

Pinksteren en tussentijd

Wij hebben niet ontvangen

De God van de vrede

 

LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Lijdenstijd

Zaai nu uw zaad

Paastijd

Christus is herrezen

Hemelvaart en Pinksteren

Openbreekt de aarde

Tussentijd

Hij is de ster