Diensten

Print this entry

MENSENWIJDINGSDIENSTEN:

Zondag: 10:15 uur. Bijwonen van de dienst is mogelijk na aanmelding.

Woensdag: 10:00 uur, geen dienst 22 september en 17 november (synode).

De mensenwijdingsdiensten in de Rudolf Steiner Zorg kunnen vooralsnog niet worden gehouden. Het is onze intentie om deze te hervatten zo gauw de omstandigheden dit toelaten.

N.B. Op vrijdag 29 oktober is er een gemeenteviering in de kapel van het Rafaelhuis (Rudolf Steiner Zorg). Het is de bedoeling elke laatste vrijdag van de maand een viering te houden.

ZONDAGSDIENSTEN KINDEREN:

Er zijn kinderdiensten op 12 en 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 28 november. Klik hier voor meer info (en scroll daarna naar beneden).

DOOP
Zondag 26 september om 13.00 uur is er een doop.

HUWELIJKSWIJDING
Zondag 3 oktober om 12.00 uur is er een huwelijkswijding.

HET EVANGELIE

12 september Lukas 17, 5-19

19 september Mattheüs 6, 18-34

26 september Lukas 7, 11-17

29 september en 3 oktober Mattheüs 22, 1-14

10 oktober Openbaring 12, 1-12

17 oktober Efeziërs 6, 10-19

24 oktober Openbaring 19, 11-16

31 oktober Openbaring 1, 9-20

7 november Openbaring 7, 9-17

14 november Openbaring 3,1-6

21 november Openbaring 21,1-18

28 november Lukas 21, 25-36

 

DE FEESTTIJDEN

Michaëlstijd: 29 september tot en met 30 oktober

Triniteit: 31 oktober tot en met 27 november

Advent: 28 november tot en met 24 december

 

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

Michaëlstijd

Laten wij afleggen

De waarachtige

Tussentijd

O Heer Gij die werkt

Temidden van ons zijt Gij

Advent

Heilig, heilig, heilig

O Heer uw vrede wone onder ons

 

LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Michaëlstijd

Onoverwinnelijk sterke held

Tijd van de Triniteit tot Advent

Hij is de ster

Advent

Nu daagt het in het oosten