Diensten

Print this entry

 

MENSENWIJDINGSDIENSTEN:

Zondag: 10:15 uur (Zie de diensten in de Kersttijd hieronder)

Woensdag: 10:00 uur (geen dienst op 29 januari)

Vrijdag: 10:30 uur Rudolf Steiner Zorg (zie data hieronder)

 

ZONDAGSDIENSTEN KINDEREN

9:30 uur N.B. Data zie hieronder.

Op zondag 29 maart begint de zomertijd. De klok wordt dan één uur vooruit gezet.

 

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN RUDOLF STEINER ZORG

In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) is er om de twee weken een dienst op vrijdag om 10.30 uur.

Data: 7 en 21 februari, 13 (!)en 27 maart. Goede Vrijdag 10 april is er om 10.30 uur een korte cultische samenkomst.

 

DE ZONDAGSDIENST VOOR KINDEREN

De zondagsdienst voor de kinderen (9.30 uur) wordt om 9.00 uur voorafgegaan door een verhaal voor ouders en kinderen.

Data:  9 en 23 februari, 15 (!) maart, 5 (Palmpasen) en 12 (Eerste Paasdag) april.

 

DE FEESTTIJDEN

Epifanie: 6 januari tot en met 8 februari

Lijdenstijd: 15 maart tot en met 11 april

 

Mensenwijdingsdienst voor overledene

De mensenwijdingsdienst voor een overledene uit onze gemeente wordt op zaterdag 29 februari om 10:15 uur gehouden.

 

HET EVANGELIE

26 januari Johannes 2, 1-11

2 februari Mattheus 8, 1-13

09 februari Mattheus 20, 1-16

16 februari Lukas 8, 1-18

23 februari Lukas 18, 18-34

01 maart Mattheus 4, 01-11

08 maart Mattheus 17, 01-13

15 maart Lukas 11, 14-36

22 maart Johannes 6, 1-15

29 maart Johannes 8, 1-12

 

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

Epifanie

Laat uw aangezicht

God is liefde

Tussentijd

Gij zijt de weg

Temidden van ons zijt Gij

Lijdenstijd

Wees ons nabij

Dood noch leven

 

LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Epifanie

Hoe helder staat de morgenster

Tijd van de Triniteit

Wees gij een leid-ster boven mij

Lijdenstijd

Zaai nu uw zaad