Diensten

Print this entry

 

MENSENWIJDINGSDIENSTEN:

Zondag: 10:15 uur (Zie de diensten in de Kersttijd hieronder)

Woensdag: 10:00 uur (geen dienst op 29 januari)

Vrijdag: 10:30 uur Rudolf Steiner Zorg (zie data hieronder)

 

ZONDAGSDIENSTEN KINDEREN

9:30 uur N.B. Data zie hieronder.

 

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN RUDOLF STEINER ZORG

In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) is er om de twee weken een dienst op vrijdag om 10.30 uur.

Data: 29 november, 13 december, 10 en 24 januari, 7 en 21 februari.

 

DE ZONDAGSDIENST VOOR KINDEREN

De zondagsdienst voor de kinderen (9.30 uur) wordt om 9.00 uur voorafgegaan door een Adventsverhaal (1 en 15 dec.) voor jong en oud.

Vanaf 12 januari is er weer een verhaal voor de ouders en kinderen.

Data: 1 en 15 december, 12 en 26 januari, 9 en 23 februari.

 

KERSTDIENST VOOR DE KINDEREN

Kerstdienst voor de kinderen 1e Kerstdag 25 december om 10.00 uur. Deze dienst heeft een bijzonder karakter en wordt één keer per jaar alleen met Kerstmis gehouden voor kinderen vanaf 6 jaar die in klas 1 (groep 3) zitten. De gemeente wordt van harte uitgenodigd erbij aanwezig te zijn.

 

DE MENSENWIJDINSDIENST IN DE KERSTTIJD

Zondag 22 december Vierde Advent 10.15 uur

Dinsdag 24/25 december Kerstnacht 24.00 uur

Woensdag 25 december Kerstochtend 8.00 uur

Woensdag 25 december Eerste Kerstdag 11.00 uur

Donderdag 26 december Tweede Kerstdag 10.15 uur

Vrijdag 27 december 10.00 uur

Zaterdag 28 december 10.00 uur

Zondag 29 december 10.15 uur

Dinsdag 31 december 10.00 uur

Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag 10.15 uur

Donderdag 2 januari 10.00 uur

Vrijdag 3 januari 10.00 uur

Zaterdag 4 januari 10.00 uur

Zondag 5 januari 10.15 uur

Maandag 6 januari Epifanie 10.15 uur

 

De drie Bijzondere diensten met kerstmis

De mensenwijdingsdienst wordt op de eerste Kerstdag driemaal gehouden: te middernacht, bij het ochtendgloren en overdag.

Door het voltrekken van de mensenwijdingsdienst in het middernachtelijk uur (24.00 uur) kan beleefd worden hoe het licht van de Christus-zon in het aardeduister straalt.

In de ochtend (8.00 uur) volgt de bevestiging hiervan in het horen van het naderend  schepperwoord, dat in de ziel van de mensen kan klinken.

Bij de derde kerstdienst (11.00 uur) kunnen de mensen die van goede wil zijn, instemmen met de offerzang van de engelhiërarchieën, opdat God openbaar wordt.

[Tijdens de kerstnachtdienst van 24.00 uur is er geen gemeentecommunie]

 

DE FEESTTIJDEN

De Adventstijd begint op 1 december

Kersttijd: 25 december tot en met 5 januari

Epifanie: 6 januari tot en met 8 februari

 

Mensenwijdingsdienst voor overledene

De mensenwijdingsdienst voor een overledene uit onze gemeente wordt op zaterdag 14 december om 10:15 uur gehouden.

 

HET EVANGELIE

24 november, Openbaring 20, 11-14 tot en met Openbaring 21, 1-5

1 december Advent Lukas 21, 25-36

8 december Lukas 1, 26-38

15 december Lukas 1, 39-45

22 december Mattheus 25, 1-13

24 december Kerstnacht Mattheus 1, 1-24

25 december Eerste Kerstdag 8.00 uur Lukas 2, 1-20

25 december 11.00 uur Johannes 21, 15-25

26 december tot en met 5 januari: Johannes 1, 1-18

6 januari Epifanie Mattheus 2, 1-12

12 januari Mattheus 2, 1-12

19 januari Lukas 2, 41-52

26 januari Johannes 2, 1-11

2 februari Mattheus 8, 1-13

 

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

Advent

Heilig, heilig, heilig

O Heer uw vrede wone onder ons

Kerst

God wij loven U

Geopenbaard  zij God

Epifanie

Laat uw aangezicht

God is liefde

 

LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Advent

Maria door een doornwoud ging

Op 5 januari en Epifanie

Hoe helder staat de morgenster

Tijd van de Triniteit

Wees gij een leid-ster boven mij