DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE THOMASKERK

In de Thomaskerk zijn de mensenwijdingsdiensten op:

zondag 10.15 uur

woensdag 10.00 uur

geen woensdagdienst op 5 en 19 april.

De diensten in de Stille Week, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren staan hieronder.

 

ZONDAGSDIENSTEN KINDEREN:

Er zijn kinderdiensten op 9 en 16 april en 14, 21 en 28 mei.

Klik hier voor meer info (en scroll daarna naar beneden).

 

VIERING IN HET RAFAELHUIS

In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) is er op de laatste vrijdag van de maand om 10.30 uur een GemeentevieringData: 28 april en 26 mei.

 

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE STILLE WEEK, PASEN, HEMELVAART EN PINKSTEREN

Zondag 2 april 10.15 uur Palmzondag

Donderdag 6 april 10.15 uur Witte Donderdag

Vrijdag 7 april 10.15 uur Goede Vrijdag

Zaterdag 8 april 10.15 uur Stille Zaterdag

Paaszondag 9 april 10.15 uur

Tweede Paasdag maandag 10 april 10.15 uur

Hemelvaart donderdag 18 mei 10.15 uur

Zondag 21 mei 10.15 uur

Pinksteren zondag 28 mei, maandag 29 mei en dinsdag 30 mei telkens om 10.15 uur.

 

GOEDE VRIJDAG 7 APRIL 15.00 UUR

Cultische lezing van het lijden en sterven van Jezus Christus.

 

HET EVANGELIE

2 april Mattheüs 21, 1-11  Palmzondag

6 april Lukas 23, 13-32  Witte Donderdag

7 april Johannes 19, 1-15  Goede Vrijdag

8 april Johannes 19, 16-42  Stille Zaterdag

9 april Markus 16, 1-18  Pasen

16 april Johannes 20, 19-29

23 april Johannes 10, 1-21

30 april Johannes 15, 1-27

7 mei Johannes 16, 1-33

14 mei Johannes 14, 1-31

18 mei Johannes 16, 24-33  Hemelvaart

21 mei Johannes 16, 24-33

28 mei, 29 mei en 30 mei Johannes 14, 23-31  Pinksteren

 

DE FEESTTIJDEN

Lijdenstijd: 12 maart tot en met 8 april

Stille Week: 2 april tot en met 8 april

Paastijd: 9 april tot en met 17 mei

Hemelvaart: 18 mei tot en met 27 mei

Pinksteren: 28, 29 en 30 mei

 

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

Lijdenstijd

Wees ons nabij

Dood noch leven

Paastijd (eerste vier weken)

Verrezen is de Heer

Heer in uw woorden

Paastijd (laatste 2 weken)

Tot de hoogten

De vrede Gods, die hoger is

Hemelvaart

Tot de hoogten

De vrede Gods, die hoger is

Pinksteren

Wij hebben niet ontvangen

De God van de vrede

 

LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Lijdenstijd

Zaai nu uw zaad in de aarde

Paastijd en Hemelvaart

Christus is Herrezen

Pinksteren

Hemelse vlammen dalen neder