Voor kinderen

DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

De zondagsdienst voor de kinderen begint om 9.30 uur (graag tien minuten voor aanvang aanwezig zijn voor het oefenen van het lied).

Voorafgaand aan de zondagsdienst wordt er om 9.00 uur een verhaal verteld voor het hele gezin, waarbij ook de ouders en andere volwassenen welkom zijn. In het verhaal wordt een verbinding gelegd met het evangelie dat die zondag wordt gelezen en met de feesttijd van het jaar.

Data: 1 april (tweede Paasdag om 11.30 uur), 14 april, 28 april, 19 mei en 2 juni.

(NB: na 28 april verspringt het tweewekelijkse ritme)

Inlichtingen en aanmelding van nieuwe kinderen via het telefoonnummer van de kerk (koster): 06 47 14 94 70 of per e-mail: gemeentedenhaag@christengemeenschap.nl.

PAASTUIN TWEEDE PAASDAG

Op Tweede Paasdag, maandag 1 april, is er de Paastuin. De kinderdienst begint dan om 11.30 uur. We verzamelen 5 minuten voor aanvang om 11.25 uur bij de deur van het landelijke secretariaat (bij de trap) en oefenen het lied in de gespreksruimte.

HET EVANGELIE IN DE ZONDAGSDIENST VOOR KINDEREN

  • 1 april – Johannes 20 – Opstanding
  • 14 april – Johannes 20 – Thomas
  • 28 april – Johannes 15 – Ik ben de ware wijnstok
  • 19 mei – Handelingen 2 – Pinksteren
  • 2 juni – Johannes 3 – Nikodemus

LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Paastijd

Open breekt de aarde

Pinksteren

Hemelse vlammen dalen neder

Trinitarische tijd

Hij is de ster

 

AGENDA

EIEREN SCHILDEREN

Stille Zaterdag, 30 maart vanaf 12.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Thomaskerk. Iedereen vanaf 6 jaar is hartelijk welkom.
Wij willen de paastakken voor Paasmaandag in de paastuin met gekleurde eieren versieren.
Ook kan een ei mee naar huis genomen worden.
Graag van tevoren aanmelden i.v.m. benodigde materiaal.
Een vrijwillige bijdrage voor de onkosten en de kerk is welkom.
Opgeven bij Natascha (070-3696633) of via n.duben@hotmail.com.

 

PAASTUIN VOOR DE KINDEREN

Tweede Paasdag maandag 1 april om 12.00 uur

De kinderdienst met Pasen is niet op de eerste, maar op tweede Paasdag, voorafgaand aan de Paastuin, om 11.30 uur (de mensenwijdingsdienst begint op deze maandag om 10.00 uur).
We verzamelen 5 minuten voor aanvang bij de deur van het landelijke secretariaat (bij de trap) en oefenen het lied in de gespreksruimte.
Op deze ochtend is de ontmoetingsruimte van de Thomaskerk omgetoverd tot een Paastuin vol lentegroen. We zingen over Pasen en horen een verhaal. Kinderen vanaf 3 jaar mogen om de beurt door de tuin lopen op weg naar de Paasgrot.
Graag een vrijwillige bijdrage.