Actueel

Print this entry

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN

Beide geestelijken zijn i.v.m. de synode afwezig van 27 t/m 29 januari.

Marije is afwezig van 30 januari t/m 8 februari.

In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47170136.

 

BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK

[Zie ook bij de Gespreksgroepen/Cursussen]


Donderdag 6 februari om 20.00 uur

Bastiaan Baan zal een inleiding houden over Amerika: de genius en de dubbelganger.

Een lezing over de licht- en schaduwzijden van Amerika.

Graag na afloop een vrijwillige bijdrage t.b.v. het seminarie in Toronto.

 

Zondag 1 maart na de mensenwijdingsdienst

Het sacrament van de priesterwijding

Gesprek met de twee geestelijken over de sacramenten.

 

Zondag 15 maart na de mensenwijdingsdienst

Een klein programma door het kerkkoor in de Lijdenstijd met:

– De inzettingswoorden van het Avondmaal van Heinrich Schuetz;

Aus der Tiefe van Frank Berger;

Ich habe den Menschen gesehen van Fritz Buechtger.

 

Donderdagavond 19 maart om 20.00 uur

Lezing door Thom Kloes over euthanasie

‘Zou u het doen, om euthanasie vragen? Houdt u die mogelijkheid open of sluit u die pertinent uit? Zou u euthanasie aan een naaste die uitzichtloos lijdt, voorstellen of juist afraden?’

Thom Kloes, samensteller van het boek ‘Het maakt uit hoe je sterft – Visies op euthanasie’, zal op deze avond een lezing houden.

Bij de bovenstaande vragen gaat het hem niet om de antwoorden, maar om het proces van denken, voelen en willen dat door dergelijke vragen op gang komt.

Daarbij komt op de achtergrond nog een vraag om de hoek kijken: ‘Hoe groot is je vertrouwen in de weg die voor je ligt, hoe groot is je vertrouwen in de realiteit van een geestelijke werkelijkheid, hoe groot is je levens­vertrouwen en je kracht om te komen tot een innerlijke metamorfose als je zelf ziek wordt, ondragelijk moet lijden en de dood dichtbij komt?’

[Het boek over euthanasie is besproken in het Michaël­nummer van In Beweging 2019]

Graag na afloop een vrijwillige bijdrage.

 

Zondag 22 maart na de mensenwijdingsdienst

Algemene ledenvergadering

Agenda:

 1. Opening en opmaat

 2. Mededelingen en ingekomen stukken

 3. Vaststelling van de agenda

 4. Notulen algemene ledenvergadering 2019

 5. Financiën

 6. Uit het convent

 7. Uit het bestuur

 8. Uit de landelijke raad

 9. Rondvraag

10. Sluiting

 

Zondag 5 april na de mensenwijdingsdienst

Een inleiding door Marjolein over Judas Iskariot, zijn keuze en/of lot.