Actueel

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN

Beide geestelijken zijn i.v.m. synodes afwezig van 24 tot en met 26 september en van 19 tot en met 21 november.
In verband met de stichting van de Christen¬gemeenschap in Moskou zal Marjolein van 10 tot en met 20 oktober afwezig zijn (zie haar mededeling hieronder).

 

BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK

In de Thomaskerk zal de herfst in het teken staan van Rusland.

Zondag 23 september na de mensenwijdingsdienst
Het esoterische Onze Vader

In de vorige gemeenteberichten stond per ongeluk dat het Onze Vader in het Aramees gezongen zou worden. Dit moet zijn: het esoterische Onze Vader, zoals dat door Rudolf Steiner is vormgegeven.
Zoals men aan het Onze Vader in het Aramees kan beleven dat de inhoud wordt verruimd, zo is dat ook bij dit esoterische Onze Vader.
De tekst (in het Duits) zal met een vertaling een week van te voren bij het mededelingenbord liggen.

De duur is ongeveer 30 minuten.

 

Zondag 30 september, Michaëlszondag

Er zal na de dienst een korte inleiding worden gehouden over ‘Het menselijk gelaat en de ‘meditationen’ van de Russische schilder Alexej Jawlensky (1864-1941)’.
In het Gemeentemuseum Den Haag is van 29 september 2018 tot en met 27 januari 2019 een expositie aan de schilder gewijd.

 

Zondag 7 oktober na de mensenwijdingsdienst, einde 12.30 uur

Thomas-kringgesprek

 

Zondag 21 oktober na de mensenwijdingsdienst

Marjolein zal vertellen over de stichting van de Christengemeenschap in Rusland en haar recente bezoek aan Moskou.

 

Donderdag 25 oktober om 20.00 uur
Tolstoj en het Christendom door Siewert Haverhoek.

Een aantal gemeenteleden bezocht in het voorjaar een lezing van Siewert. Siewert die het boek ‘Wat ik geloof’ van Lev Nikolajevitsj Tolstoj, Russisch schrijver en filosoof (1828-1910), in het Nederlands heeft vertaald, zal daar een voordracht over houden.

 

Donderdag 1 november om 20.00 uur
Ministrantenavond.

De ministranten zijn van harte uitgenodigd. De opmaat heeft als thema: ‘De mensenwijdingsdienst en de gestorvenen’.

 

Zaterdag 3 november om 10.15 uur
Mensenwijdingsdienst Allerheiligen en Allerzielen

Één keer in het jaar is er een mensenwijdingsdienst rond Allerheiligen en Allerzielen. Het is een oude traditie om in november de gestorvenen te herdenken. Natuurlijk is het zo dat iedere mensenwijdingsdienst mede aan de gestorvenen gewijd is. Maar waarschijnlijk kent u wel gestorvenen die niet direct met de gemeente verbonden waren, maar wel met u.
U zou dan de avond tevoren speciaal aan hen kunnen denken en innerlijk
een licht voor ze opsteken. In alle vrijheid uiteraard.
Wij hopen op geconcentreerde aandacht.

 

Dinsdag 6 november na de mensenwijdingsdienst om 10.00 uur
Mensen uit de gemeente Driebergen zullen de Thomaskerk bezoeken.

De korte inleiding over Alexej Jawlensky (zie zondag 30 september) zal na de dienst dan nogmaals gehouden worden. De groep Driebergers zal vervolgens naar de tentoonstelling in het Gemeentemuseum gaan.
U bent van harte uitgenodigd bij de dienst en activiteiten erna aanwezig te zijn.
Verdere informatie wordt bekend gemaakt op het mededelingenbord.

 

Woensdag 14 november van 14.30 – 16.30, vanaf 14.00 thee
Middag voor ouderen, maar ook jongeren zijn van harte welkom.

Marije Stevens houdt een inleiding getiteld “Wat kunnen wij doen voor onze dierbare gestorvenen en zij voor ons?”.
Er is ruimte voor gesprek en muziek.
De ouderen ontvangen een digitale of schriftelijke uitnodiging.

 

Donderdag 15 november om 20.00 uur
Lezing over Marc Chagall

Marjolein zal een inleiding houden over het leven en werk van de uit Rusland afkomstige kunstenaar Marc Chagall (1887-1985).

 

Zondag 25 november na de mensenwijdingsdienst
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

met onder andere:
 een korte opmaat
 lezing van de kroniek
 herdenking van de gestorvenen van het afgelopen jaar.
Het geheel zal omlijst worden door muziek.

 

Donderdag 29 november om 20.00 uur
Tussen passie en repressie, tussen ideaal en realiteit.

Marjolein zal een inleiding houden over het leven en werk van de componist en pianist Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975).

 

Zaterdag 1 december van 11.00 – 13.00 uur
Voorbereidingen voor Advent.

Het plaatsen van de boom, het maken van de adventskrans, het voorbereiden van het adventstuintje voor de kleintjes, koperpoetsen, kortom: we kunnen vele helpende handen gebruiken.
Ook hebben wij behoefte aan groene takken, snoeiafval e.d., overleg even met de koster hoe dat te bestemder plaatse komt.

 

Zondag 2 december om 14.30 uur
Adventstuin

Zoals elk jaar zal er ook nu weer een Adventstuin zijn, waar de kleintjes begeleid door de engel hun lichtje in de adventstuin mogen plaatsen.
Met een verhaal, muziek en zang.

 

EXPOSITIES IN DE ONTMOETINGSRUIMTE

Deze zomer waren er twee tentoonstellingen te zien, verzorgd door Aafke van der Dussen (afbeeldingen hieronder) en Agada Oosterbaan (afbeelding rechts). Bloemen en vlinders in kleurige veelvoud en twee beelden, knopvorming en in ontplooiing bladvormig, in juni/juli. Als contrast grotere doeken met olieverf in blauw en vier beelden schelp-vis-en golvend voor ons thema ‘water’ in augustus/september.
Eind september verwachten wij Michaëls schilderijen die geschonken zijn aan onze kerk. Heel veel dank aan Aafke en Agada.

 

In Ontplooing bladvormig - Agada Oosterbaan

In Ontplooiing bladvormig – Agada Oosterbaan

Bloemen en vlinders - Aafke van der Dussen

Bloemen en vlinders – Aafke van der Dussen