Actueel

Print this entry

ZONDAGDIENSTEN
Wilt u graag deelnemen aan de zondagdiensten en bent u vrij van verkoudheidsklachten, dan hoeft u zich niet aan te melden voor deelname aan de dienst
. N.B. Aanmelden voor de diensten op een feestdag (zoals Kerstdagen, Nieuwjaarsdag, Driekoningen) blijft noodzakelijk, zoals eerder meegedeeld. Aanmelden via: thomaskerkdiensten@gmail.com.

 

COMMUNIE
Momenteel zijn er 12 plaatsen in de communie-rij  (met de ministranten erbij zijn dat er 14). Bij de deur naar de cultusruimte staat een tafeltje met daarop een mandje, daarvoor liggen 12 halfedelstenen. Wanneer alle stenen in het mandje gelegd zijn, zijn er geen plaatsen meer over.

GEMEENTELIEDEREN
Na het offer en de communie zingen we op zon- en feestdagen de gemeenteliederen. De mapjes met de liederen liggen ook op het tafeltje in de hal om zelf mee naar binnen te nemen.

WOENSDAGDIENSTEN
Aanmelden voor deelname aan de diensten op de woensdag is niet nodig. 

De kerkruimten worden zo goed als momenteel mogelijk door onze koster geventileerd; gepaste afstand houden van elkaar vraagt onze eigen alertheid en zorgvuldigheid.

Thee/koffie/ontmoeting na afloop van de dienst:

Het is mogelijk om na de zondagdienst (en na de dienst op een feestdag) een kop koffie of thee te nuttigen in de ontmoetingsruimte.

 

MENSENWIJDINGSDIENSTEN in de Thomaskerk

Zondag om 10.15 uur en

Woensdag om 10.00 uur, geen dienst 26 januari.

Zie de diensten in de Kersttijd hieronder, geen dienst op maandag 27 en dinsdag 28 december, maandag 3 en dinsdag 4 januari.

 

DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

De zondagdienst voor de kinderen begint om 9.30 uur (tien minuten voor aanvang aanwezig zijn i.v.m. het oefenen van het lied).

Naar mogelijkheid zal één van de ouders vanaf 9 uur een verhaal vertellen; dit wordt onderling afgesproken.

Data: 28 november, 12 december, 16 en 30 januari.

N.B. de Kerstdienst voor de kinderen is op Eerste Kerstdag om 10.00 uur. Zie verder hieronder.

Inlichtingen bij Marije Stevens: marije.stevensengels@gmail.com of

070 3464371.

 

DE MENSENWIJDINSDIENST IN DE KERSTTIJD

Zondag 19 december Vierde Advent 10.15 uur

Vrijdag 24/25 december Kerstnacht  24.00 uur (s.v.p. aanmelden via: thomaskerkdiensten@gmail.com)

Zaterdag 25 december Kerstochtend 8.00 uur (s.v.p. aanmelden via: thomaskerkdiensten@gmail.com)

Zaterdag 25 december eerste Kerstdag 11.00 uur (s.v.p. aanmelden via: thomaskerkdiensten@gmail.com)

Zondag 26 december tweede Kerstdag 10.15 uur (s.v.p. aanmelden via: thomaskerkdiensten@gmail.com)

Woensdag 29 december 10.15 uur

Donderdag 30 december 10.15 uur

Vrijdag 31 december 10.15 uur

Zaterdag 1 januari Nieuwjaarsdag 10.15 uur (s.v.p. aanmelden via: thomaskerkdiensten@gmail.com)

Zondag 2 januari 10.15 uur (s.v.p. aanmelden via: thomaskerkdiensten@gmail.com)

Woensdag 5 januari 10.15 uur

Donderdag 6 januari Epifanie 10.15 uur (s.v.p. aanmelden via: thomaskerkdiensten@gmail.com)

 

DE DRIE BIJZONDERE DIENSTEN MET KERSTMIS
De mensenwijdingsdienst wordt op de eerste Kerstdag driemaal gehouden: te middernacht (er is dan geen gemeentecommunie), bij het ochtendgloren en overdag.
Door het voltrekken van de mensenwijdingsdienst in het middernachtelijk uur (24.00 uur) kan beleefd worden hoe het licht van de Christus-zon in het aardeduister straalt.
In de ochtend (8.00 uur) volgt de bevestiging hiervan in het horen van het naderend  Schepperwoord, dat in de ziel van de mensen kan klinken.
Bij de derde kerstdienst (11.00 uur) kunnen de mensen die van goede wil zijn, instemmen met de offerzang van de engelhiërarchieën, opdat God openbaar wordt.

 

KERSTDIENST VOOR DE KINDEREN
Eerste Kerstdag 25 december om 10.00 uur. Deze dienst wordt slechts één keer per jaar alleen met Kerstmis gehouden en heeft een bijzonder karakter.

 

DE GEMEENTEVIERING IN RUDOLF STEINER ZORG

In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) zal er in de komende tijd maandelijks op vrijdag om 10.30 uur een Gemeenteviering worden gehouden. De viering van eind december kan helaas niet doorgaan.

Data: 28 januari en 25 februari.

 

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN

Marjolein is voor onbepaalde tijd met ziekteverlof.

In dringende gevallen kunt u bellen naar tel.nr. 06 47149470.