Actueel

Print this entry

CORONA MAATREGELEN

Kijk voor de toelichting op de maatregelen in verband met de beperking van de verspreiding van het corona-virus op de pagina Algemeen.

  • Wilt u graag deelnemen aan de diensten en bent u vrij van verkoudheidsklachten, meld u zich vooraf aan via  thomaskerkdiensten@gmail.com en wacht op de daaropvolgende bevestiging. Bij de aanmelding (uiterlijk 24 uur voor de dienst naar wens) aangeven welke dag uw voorkeur heeft.
  • U kunt uw voorkeur doorgeven; geprobeerd zal worden zoveel mogelijk verschillende mensen de mogelijkheid te geven een dienst bij te wonen.
  • Hebt u geen e-mail, dan kunt u Laurien (06 54638566) een bericht sturen via sms of WhatsApp. Eventueel kunt u haar bellen op maandagavond van 19.00-19.30 uur of op vrijdagavond van 19.00-19.30 uur.

 

MENSENWIJDINGSDIENSTEN in de Thomaskerk

Zondag om 10.15 uur en Woensdag om 10.00 uur

Geen dienst op woensdag 23 december, 27 januari 2020 en 3 februari 2021.

 

MENSENWIJDINGSDIENSTEN IN DE KERSTTIJD (25 december t/m 5 januari):

Zie ook bij ‘Diensten’. Er zijn op 25 december drie verschillende diensten. Tijdens de kersttijd zijn er diensten op zondag 27 december, woensdag 30 december, vrijdag 1 januari, en zondag 3 januari. Op zaterdag 26 december is er geen mensenwijdingsdienst. Wel is er die ochtend een bijzondere (kerst)kinderdienst. Op woensdag 6 januari is er de eerste dienst in de Epifanie.

 

Uitdelen communie in de dienst aan 1 of 2 deelnemer(s):

Wilt u de communie ontvangen, vermeldt dat dan a.u.b. bij uw aanmelding voor een dienst via

Een dag van tevoren krijgt u van de celebrant een bericht of u als communicant wordt genodigd.

 

Thee/koffie/ontmoeting na afloop van de dienst:

Tot nader order niet mogelijk.

 

MEDEDELING OVER DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

De gebruikelijke zondagsdienst voor de kinderen kan i.v.m. de huidige situatie niet doorgaan, omdat de van overheidswege voorgeschreven regel om 1,5 meter afstand te houden, niet mogelijk is.

N.B. Op 26 december is er wel een bijzondere kinder(kerst)dienst om 10:00 uur.

N.B. Kinderbijeenkomsten: uitsluitend voor kinderen van 6 t/m 13 jaar en hun ouder(s) of begeleider(s) is er een korte bijeenkomst in de kerkruimte met de priester(s), één ministrant en een musicus of musici.

Aanvang: 9:30 uur.

Data: 10 en 24 januari.

De ouder(s) en kinderen kunnen per huishouden bij elkaar zitten. De kinderen blijven bij de ouder(s). De kaarsen worden aangestoken, het evangelie zal gelezen worden, de kinderen zullen kort toegesproken worden, er zal een gebed klinken en tenslotte een zegen. Het geheel wordt omlijst door muziek.

 

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN

Marije is afwezig van 1 tot en met 8 februari 2021.

In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47170136.

 

ACTIVITEITEN

[Zie ook bij de Gespreksgroepen/Cursussen]

 

Arthurmysteriën en Tintagel

“The once and future king”

Donderdag 11 februari 2021 aanvang 10:30 uur

Lezing van Paul-Philippe Stevens, priester in Antwerpen

Wie was de legendarische koning Arthur en wat bracht hij teweeg?

Paul-Philippe maakte in de zomer van 2019 een reis naar Cornwall om indrukken van mysterieplekken op te doen. Van kinds af aan leeft hij al met de verhalen rond koning Arthur. Hij wil daar graag over komen vertellen.

Aanmelding

Maximaal 25 deelnemers.

Vrijwillige bijdrage na afloop.