MENSENWIJDINGSDIENSTEN in de Thomaskerk

Zondag om 10.15 uur en

Woensdag om 10.00 uur,

geen dienst op 23 november, 21 december en 1 februari.

N.B. Ontvangen van de Communie

In principe is ieder die dat wenst vrij om naar voren te komen om de communie te ontvangen. Wanneer er een andere priester (dan Marije Stevens) celebreert kunnen er meerdere rijen gevormd worden. Om gezondheidsredenen moet Marije Stevens zich echter beperken tot één rij communicanten.

DE MENSENWIJDINSDIENST IN DE KERSTTIJD

Zaterdag 24/25 december Kerstnacht  24.00 uur

Zondag 25 december Kerstochtend 8.00 uur

Zondag 25 december eerste Kerstdag 11.00 uur

Maandag 26 december tweede Kerstdag 10.15 uur

Woensdag 28 december 10.15 uur

Donderdag 29 december 10.15 uur

Zondag 1 januari Nieuwjaarsdag 10.15 uur

Woensdag 4 januari 10.15 uur

Vrijdag 6 januari Epifanie 10.15 uur

 

DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

De zondagdienst voor de kinderen begint om 9.30 uur (tien minuten voor aanvang aanwezig zijn voor het oefenen van het lied).

Naar mogelijkheid zal één van de ouders vanaf 9.00 uur een verhaal vertellen; dit wordt onderling afgesproken (*).

Data: 27 november, 11 december en 8 en 22 januari.

N.B. eerste Kerstdag 25 december is er een bijzondere kerstdienst voor kinderen. Aanvang 10:00 uur.

Inlichtingen bij Marije Stevens: marije.stevensengels@gmail.com of tel.nr. 070 3464371.

(*) Voorafgaand aan de kinderdiensten wordt er altijd tussen 9.00 en 9.20 uur een verhaal voorgelezen aan de kinderen (een verhaal met een religieus thema en dat overeenkomt met  de tijd van het jaar).

Nu is de wens dat dat vaker mag gebeuren i.p.v. voorlezen. Wie zich geroepen voelt om incidenteel of regelmatig een passend verhaal aan de kinderen te komen vertellen of heb je hier vragen over meld je dan bij Antoon (06 47149470).

 

DE GEMEENTEVIERING IN RUDOLF STEINER ZORG

In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) worden gemeentevieringen gehouden, in principe op de laatste vrijdag van de maand.

Deze vieringen zijn op de eerste plaats bedoeld voor bewoners, personeel en vrijwilligers (*) van Rudolf Steiner Zorg.

Data: 25 november, 30 december en 27 januari.

(*) Voor de vieringen in de kapel van Rudolf Steiner Zorg zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die bewoners en cliënten willen begeleiden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vrijwilligerscoördinator Kris Buijtendorp (vrijwilligerswerk@rudolfsteinerzorg.nl / 06 86814990).

 

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKE

Marije Stevens is afwezig van

  • 19 tot en met 24 september (internationale synode) en van
  • 21 tot en met 23 november (synode in Zeist).

In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47149470.