Actueel

Print this entry

MENSENWIJDINGSDIENSTEN in de Thomaskerk

Zondag om 10.15 uur en

Woensdag om 10.00 uur, geen dienst op 25 mei, 1, 8 en 22 juni, 27 juli, 3, 10, 17 en 24 augustus en 7, 21 en 28 september.

N.B. Ontvangen van de Communie

In principe is ieder die dat wenst vrij om naar voren te komen om de communie te ontvangen. Wanneer er een andere priester (dan Marije Stevens) celebreert kunnen er meerdere rijen gevormd worden. Om gezondheidsredenen moet Marije Stevens zich echter beperken tot één rij communicanten. Op die dagen staat het mandje voor de halfedelstenen klaar bij de deur naar de cultusruimte. Er zijn dan maximaal 12 communicanten (plus 2 ministranten).

 

DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

De zondagdienst voor de kinderen begint om 9.30 uur (tien minuten voor aanvang aanwezig zijn i.v.m. het oefenen van het lied).

Naar mogelijkheid zal één van de ouders vanaf 9 uur een verhaal vertellen; dit wordt onderling afgesproken (*).

Data: 5 en 26 juni (laatste dienst voor de zomervakantie), 28 augustus, 11 en 25 september en 2 oktober.

Inlichtingen bij Marije Stevens: marije.stevensengels@gmail.com of 070 3464371.

(*) Voorafgaand aan de kinderdiensten wordt er altijd tussen 9.00 en 9.20 uur een verhaal voorgelezen aan de kinderen (een verhaal met een religieus thema en dat overeenkomt met  de tijd van het jaar). Met Pasen heeft een lid van onze gemeente een verhaal vrij verteld.

Nu is de wens dat dat vaker mag gebeuren i.p.v. voorlezen. Wie zich geroepen voelt om incidenteel of regelmatig een passend verhaal aan de kinderen te komen vertellen of heb je hier vragen over meld je dan bij Antoon (06 47149470).

 

DE GEMEENTEVIERING EN MENSENWIJDINGSDIENST IN RUDOLF STEINER ZORG

In Rudolf Steiner Zorg (Kapel Rafaelhuis, Nieuwe Parklaan 58) is er maandelijks op vrijdag om 10.30 uur een Gemeenteviering.

Data: 27 mei, 29 juli, 26 augustus (N.B. geen viering op 24 juni; die dag is er een mensenwijdingsdienst in de Thomaskerk).

Tevens zal er op zaterdag 9 juli 2022 om 10.30 uur in de kapel van het Raphaëlhuis de mensenwijdingsdienst voor een gestorvene zijn.

(*) Voor de vieringen in de kapel van Rudolf Steiner Zorg zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die bewoners en cliënten willen begeleiden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vrijwilligerscoördinator Kris Buijtendorp (vrijwilligerswerk@rudolfsteinerzorg.nl / 06 86814990).

 

DE MENSENWIJDINGSDIENST MET HEMELVAART, PINKSTEREN EN BIJ HET BEGIN VAN DE FEESTTIJD VAN JOHANNES DE DOPER EN VAN MICHAËL

Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei om 10.15 uur.

Pinksteren: zondag 5 juni, maandag 6 juni en dinsdag 7 juni steeds om 10.15 uur.

De mensenwijdingsdienst van dinsdag 7 juni is in de Franse taal: l’Acte de consécration de l’Homme.

Begin van de feesttijd van Johannes de Doper: vrijdag 24 juni om 10.15 uur.

Begin van de feesttijd van Michaël: donderdag 29 september 10.15 uur.

 

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKE

Marije Stevens is afwezig van 29 mei tot en met 4 juni.

Van 25 juli tot en met 27 augustus (vakantie).

Van 6 tot en met 7 september (synode).

Van 19 tot en met 23 september (internationale synode in Dornach).

Tijdens haar vakantie vallen de diensten op de woensdag uit.

Op de zondagen zal er waarschijnlijk een andere priester komen vervangen, dat is nog niet helemaal duidelijk.

In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47149470.