Actueel

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN

Beide geestelijken zijn afwezig 6 t/m 8 mei in verband met de synode in Zeist.

Marjolein is afwezig van 23 t/m 27 april en Marije van 30 april t/m 5 mei.

In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47170136.

 

ONZE GEMEENTE

Overleden

De mensenwijdingsdienst werd gehouden voor … , geboren 4 september 1947, overleden 29 juli 2018. 

 

Jeugdwijding

Dit jaar zal er geen jeugdwijding in Den Haag plaatsvinden. neemt deel aan de jeugdwijding in Rotterdam, die op 12 mei zal plaats­vinden.

 

PRIESTERWIJDINGEN

Het sacrament van de priesterwijding werd (wordt) voltrokken op 23 en 24 februari in  Stuttgart, 9 en 10 maart in Hamburg en 30 en 31 maart in Spring Valley (USA). Op de wijding werden tien kandidaten voorbereid:

Ulrike Cibulka, Nils Cooper, Uta Kleier, Anastasia Mazur, Anna Hofer, Kristin Kuhn, Gisela Hübner, Luis Gonzales, Cheryl Prigg en Matthias Giles.

 

BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK

Zaterdag 30 maart (vanaf 10.00 u. koffie in de ontmoetingsruimte)

Voorjaarswandeling naar/in Park Sorghvliet

Kijkend en wandelend het voorjaar tegemoet treden:

Op zaterdag 30 maart bent u van harte welkom om mee te gaan wandelen in park Sorghvliet. Rond 10.30 uur vertrekken we gezamenlijk naar Sorghvliet. In het park worden wij mogelijk begeleid door een gids van de IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), indien dat doorgaat zijn er wel -bescheiden- kosten aan verbonden.

 

Zondag 31 maart na de mensenwijdingsdienst

Marjolein zal op verzoek nogmaals vertellen over het leven en werk van de kunstenaar Aad de Haas (1920-1972).

Kopieën van zijn kruiswegstaties die hij geschilderd heeft in de Sint Cunibertuskerk te Wahlwiller (Limburg) zullen in de Lijdenstijd in de ontmoetingsruimte te zien zijn.

 

Zondag 7 april na de mensenwijdingsdienst om 11.50 uur

De intocht van Christus in Jeruzalem. Concert: Matthäus Passion, Heinrich Schütz, zang door gemeentekoor.

 

Woensdag 10 april 14.30 – 16.30 uur (vanaf 14.00 u. ontvangst met thee)

Ouderenmiddag

Ook jongeren zijn van harte uitgenodigd!

Het gesprek zal zich ook ditmaal bewegen rondom de vraag: wat kunnen wij doen voor onze dierbare overledenen en zij voor ons?

Marije Stevens houdt een inleiding. Een uitnodiging is bij dit programma gevoegd. Vrijwillige bijdrage.

 

Van vrijdag 12 t/m zondag 14 april

Bezoek van de staf van Kinderkamp Berka

De staf van één van de kampen zal in onze gemeente één van hun voorbereidingsbijeenkomsten houden.

Zij zullen bij de mensenwijdingsdienst aanwezig zijn.

Op zaterdag 13 april, 11 en 25 mei van 10.30 – 12.00 uur

Kennismaking met de Christengemeenschap voor jonge mensen

In de Thomaskerk zal een korte cursus op drie zaterdagen gegeven worden voor jonge mensen tussen de 20 – 40 jaar, waar zij al hun vragen over de Christengemeenschap en de  mensenwijdingsdienst kunnen stellen. Marjolein zal op die dag met hen in gesprek gaan. 

Aansluitend is er ruimte voor gezelligheid en een kop koffie of thee.

Jongeren kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar jongenspiritueel@gmail.com.

 

Palmzondag 14 april na de mensenwijdingsdienst

Marjolein zal een inleiding houden over Petrus, zoon van Jona.

 

Witte Donderdag 18 april om 20.00 uur

De graflegging

Over het schilderij ‘De graflegging’ van de schilder Rafaël (1483-1520) heeft de Duitse antroposoof Wilhelm Rath (1897-1973) een dichtwerk geschreven waarin hij de personages op het tafereel hun gedachten en gevoelens van dat moment laat uitspreken.

Een groep uit de gemeente zal de tekst in het Nederlands reciteren.

 

Goede Vrijdag 19 april om 15.00 uur

Cultische lezing van het Lijdensevangelie

(Om 11.00 uur een korte cultische samenkomst in Rudolf Steiner Zorg)

 

Paaszondag 21 april na de mensenwijdingsdienst

De bevrijding van Petrus. Marjolein te Pas houdt een inleiding naar aanleiding van een fresco uit 1513/14 van de schilder Rafaël.

 

Zaterdag 11 mei: zie zaterdag 13 april

 

Zondag 19 mei van 11.45 – 12.30 uur

Thomas-kringgesprek

 

Donderdag 23 mei om 20.00 uur

Ministrantenavond

Het eerste deel van de bijeenkomst zal gaan over ‘De ander en ik’; in het tweede deel komen praktische zaken aan de orde m.b.t. het ministreren. 

 

Zaterdag 25 mei: zie zaterdag 13 april

 

Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, na de mensenwijdingsdienst

Marjolein zal een korte inleiding houden.

 

Zondag 26 mei van 11.50 – 12.20 uur

Ministranten informatieochtend

Oproep: Beste mensen,

De groep ministranten is aan de krappe kant, vooral op de woensdag.

Zou je de groep willen versterken, meld je dan! We komen eerst een paar keer bij elkaar om het ministreren enigszins onder de knie te krijgen; oefenen met elkaar en als je zover bent in de dienst.

Ministreren is bijzonder. 

Heb je belangstelling, laat het dan weten. Je kunt me mailen, maar ook op zondag 26 mei na de dienst naar de ministranten informatiebijeenkomst komen van 11.50 -12.20 uur.

Marjolein (m.tepas@hetnet.nl)

 

Zondag 2 juni na de mensenwijdingsdienst

De mensenwijdingsdienst

Gespreksgroep met Marije Stevens en Marjolein te Pas.

Eén van de geestelijken zal een opmaat houden, waarna we met elkaar in gesprek kunnen komen.

 

Vooraankondiging:

Zaterdag 29 juni 

U wordt uitgenodigd om naar de Paleistuin te gaan, waar een klassiek labyrint is aangelegd op één van de grasvelden.

Een deskundige zal vóór we het labyrint gaan lopen een uitleg geven.

Nadere gegevens: zie de volgende gemeenteberichten.