MENSENWIJDINGSDIENSTEN EN KINDERDIENSTEN

in de Thomaskerk en in de kapel van Rudolf Steiner Zorg (Raphaëlhuis)

In de Thomaskerk zijn de mensenwijdingsdiensten op:

 • zondag 10.15 uur (zie voor de uitzonderingen in de kersttijd hieronder);
 • woensdag 10.00 uur, geen dienst op 31 januari (zie voor de uitzonderingen in de kersttijd hieronder).

 

N.B. Zondag 3 december om 10.15

Intrede van de priester Mathi van der Duijs in onze gemeente

Inzetting door de bewindsdrager. Daarna feestelijke verwelkoming.

 

DE MENSENWIJDINSDIENST IN DE KERSTTIJD

In de Kersttijd is er iedere dag een mensenwijdingsdienst.

In de dienst van 24/25 december 24.00 uur wordt aan de gemeente geen communie uitgedeeld.

In verband met de kerstbijeenkomst (zie pag. 12) begint de dienst op 29 en 30 december om 9.30 uur.

 • Maandag           24/25 december Kerstnacht         24.00 uur
 • Maandag           25 december Kerstochtend           8.00 uur
 • Maandag           25 december Kerstdag                 11.00 uur
 • Dinsdag             26 december Tweede Kerstdag   10.15 uur
 • Woensdag         27 december                                 10.15 uur
 • Donderdag        28 december                                  10.15 uur
 • Vrijdag               29 december                                   9.30 uur
 • Zaterdag            30 december                                   9.30 uur
 • Zondag              31 december                                 10.15 uur
 • Maandag           1 januari                                         10.15 uur
 • Dinsdag             2 januari                                         10.15 uur
 • Woensdag         3 januari                                         10.15 uur
 • Donderdag        4 januari                                         10.15 uur
 • Vrijdag               5 januari                                         10.15 uur
 • Zaterdag            6 januari Epifanie                           10.15 uur

DE DRIE BIJZONDERE DIENSTEN MET KERST

De mensenwijdingsdienst wordt op de eerste Kerstdag driemaal gehouden: te middernacht, bij het ochtendgloren en overdag. Door het voltrekken van de mensenwijdingsdienst in het middernachtelijk uur (24.00 uur) kan beleefd worden hoe het licht van de Christus-zon in het aardeduister straalt. In de ochtend (8.00 uur) volgt de bevestiging hiervan in het horen van het naderend Schepperwoord, dat in de ziel van de mensen kan klinken. Bij de derde kerstdienst (11.00 uur) kunnen de mensen die van goede wil zijn, instemmen met de offerzang van de engelhiërarchieën, opdat God openbaar wordt.

 

KERSTDIENST VOOR DE KINDEREN

Eerste Kerstdag maandag 25 december van 10.00 – 10.30 uur.

Eenmaal per jaar heeft de kinderdienst een andere vorm. Om 10.00 uur (graag aanwezig om 9.55 uur) verzamelen we rond de kerstboom in de gemeentezaal voor een kort verhaal, met aansluitend de kerstdienst in de kerkruimte.

Op eerste Kerstdag komen de kinderen zoals altijd de kerk binnen, waarin aan het altaar en erboven in gouden letters de woorden van de engelen aan de herders de ruimte vullen. In deze bijzondere kerstdienst horen de kinderen de inhoud van het kerstevangelie zoals Lukas dat vertelt, maar in andere bewoordingen. Net als de herders in de kerstnacht nemen ze het stil luisterend in zich op: er wordt door de kinderen geen gezamenlijk gebed gesproken en zij antwoorden niet, wanneer ze individueel worden aangesproken.

 

DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

De zondagsdienst voor de kinderen begint om 9.30 uur (tien minuten voor aanvang aanwezig zijn voor het oefenen van het lied).

Voorafgaand aan de zondagsdienst wordt er om 9.00 uur een verhaal verteld.

Data: 26 november, 3 december, 17 december, 25 december (kerstdienst, zie hierboven), 7 januari, 21 januari, 4 februari, 18 februari en 3 maart.

Inlichtingen en aanmelding van nieuwe kinderen – ook van 13/14 jarigen voor de jeugdwijding van 2024 – via het telefoonnummer van de kerk (koster): 06 47 14 94 70 of per e-mail: gemeentedenhaag@christengemeenschap.nl.

N.B. Op zaterdagmiddag 2 december is er een bijeenkomst in de kerk ter voorbereiding van de eerste kinderdienst voor kinderen die willen gaan deelnemen. Kijk voor meer info bij ‘Agenda’.

 

MENSENWIJDINGSDIENSTEN IN KAPEL RAPHAËLHUIS

Onze priester Mathi van der Duijs zal op 24 november en 22 december een mensenwijdingsdienst celebreren in de Raphaëlkapel. De aangekondigde gemeentevieringen op die data komen te vervallen.

De mensenwijdingsdiensten, die op de eerste plaats bedoeld zijn voor bewoners, personeel en vrijwilligers van Rudolf Steiner Zorg, zullen beginnen om 10.30 uur.

Het vraagt een extra inzet van vrijwilligers om de bewoners, die regelmatig bij de vieringen aanwezig waren, bij het komen en gaan naar deze diensten te begeleiden. Wij hopen dat wij, met elkaar, deze onverwachte impuls aan het einde van dit jaar voor de bewoners mogelijk kunnen maken.

Wilt u helpen bij het halen en brengen van de bewoners? Meldt u dan om uiterlijk 10:00 uur bij de kapel van het Raphaëlhuis.

 

BEREIKBAARHEID VAN DE GEESTELIJKEN

 U kunt de geestelijken altijd contact laten opnemen na een verzoek van uw kant via tel.nr. 06 47 14 94 70 (koster).