Actueel

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN

Beide geestelijken zijn van 4 t/m 6 februari afwezig in verband met de synode in Zeist.

Marjolein is afwezig van 8 t/m 11 maart (priesterwijding in Hamburg).

In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47170136.

 

ONZE GEMEENTE

Overleden

Op zaterdag 2 februari om 10.15 uur zal de mensenwijdingsdienst voor de gestorvene worden gehouden.

 

PRIESTERWIJDINGEN

Er vinden priesterwijdingen plaats op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 februari in Stuttgart;

op zaterdag 9 en zondag 10 maart in Hamburg en

op zaterdag 30 en zondag 31 maart in Spring Valley (USA).

 

BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK

Zaterdag 9 februari – aanvang 9.30 uur met de mensenwijdingsdienst

Korendag in de Thomaskerk

Ieder die van zingen houdt wordt van harte uitgenodigd op de korendag in de lage landen. Het thema van de dag is ‘Gemeenschap uit individualiteit’. Het programma duurt van 10.30-16.30 uur. 

Informatie en aanmelding bij  wouter.laga@gmail.com of telefonisch via nummer 0032 486 763796.

 

Zondag 17 februari na de mensenwijdingsdienst

Gespreksgroep over de mensenwijdingsdienst met Marije Stevens en Marjolein te Pas. Eén van de geestelijken zal een opmaat houden, waarna we met elkaar in gesprek kunnen komen.

 

Zondag 3 maart na de mensenwijdingsdienst

Informatieve bijeenkomst over het waken bij gestorvenen.

 

Zondag 17 maart na de mensenwijdingsdienst

Algemene ledenvergadering

Agenda:

  1. Opening en opmaat
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Vaststelling van de agenda
  4. Notulen algemene ledenvergadering 2018
  5. Financiën
  6. Uit het convent
  7. Uit het bestuur
  8. Uit de landelijke raad
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De notulen van de algemene ledenvergadering voorjaar 2018 zijn op te vragen bij Ingrid Klerk (ingrid.klerk@planet.nl).

 

Donderdag 21 maart om 20.00 uur

Marjolein zal een inleiding houden over Lazarus Johannes.

 

Zaterdag 30 maart

Voorjaarswandeling naar/in Park Sorghvliet

Kijkend en wandelend het voorjaar tegemoet treden:

Op zaterdag 30 maart bent u van harte welkom om mee te gaan wandelen in park Sorghvliet. Vanaf 10 uur staat er koffie klaar in de ontmoetings­ruimte van de kerk, waarna we rond 10.30 uur gezamenlijk naar Sorghvliet vertrekken.

In het park worden wij mogelijk begeleid door een gids van de IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), indien dat doorgaat zijn er wel -bescheiden- kosten aan verbonden.

In maart zal er een intekenlijst met nadere informatie op het prikbord hangen.

 

VOORAANKONDIGINGEN

Donderdag 4 april om 20.00 uur

Marjolein zal een inleiding houden over Petrus, zoon van Jona.

 

Zondag 14 april om 11.50 uur (Palmzondag)

De intocht van Christus in Jeruzalem

Concert: Matthäus Passion, Heinrich Schütz, zang (koor).

 

Donderdag 18 april om 20.00 uur (Witte Donderdag)

De graflegging

Over het schilderij ‘De graflegging’ van de schilder Rafaël (1483-1520) heeft de Duitse antroposoof Wilhelm Rath (1897-1973) een dichtwerk geschreven waarin hij de personages op het tafereel hun gedachten en gevoelens van dat moment laat uitspreken.

Recitatie (groep).

 

Zondag 21 april na de mensenwijdingsdienst (Paaszondag)

Marjolein te Pas zal een inleiding houden over De bevrijding van Petrus naar een fresco uit 1513/1514 van de schilder Rafaël.