Actueel

Print this entry

CORONA MAATREGELEN

Kijk voor de toelichting op de maatregelen in verband met de beperking van de verspreiding van het corona-virus op de pagina Algemeen.

  • Wilt u graag deelnemen aan de diensten en bent u vrij van verkoudheidsklachten, meld u zich vooraf aan via  thomaskerkdiensten@gmail.com en wacht op de daaropvolgende bevestiging. Bij de aanmelding (uiterlijk 24 uur voor de dienst naar wens) aangeven welke dag uw voorkeur heeft.
  • U kunt uw voorkeur doorgeven; geprobeerd zal worden zoveel mogelijk verschillende mensen de mogelijkheid te geven een dienst bij te wonen.
  • Hebt u geen e-mail, dan kunt u Laurien (06 54638566) een bericht sturen via sms of WhatsApp. Eventueel kunt u haar bellen op maandagavond van 19.00-19.30 uur of op vrijdagavond van 19.00-19.30 uur.

 

MENSENWIJDINGSDIENSTEN in de Thomaskerk

Zondag om 10.15 uur en Woensdag om 10.00 uur

N.B. Geen (woensdag)dienst op 26 mei, 2 juni (internationale synode), 23 juni, 4 augustus, 11, 18 en 25 augustus en 22 september (synode).

 

Uitdelen communie in de dienst:

Wilt u de communie ontvangen, vermeldt dat dan a.u.b. bij uw aanmelding voor een dienst via

Een dag van tevoren krijgt u van de celebrant een bericht of u als communicant wordt genodigd.

 

Thee/koffie/ontmoeting na afloop van de dienst:

Het is mogelijk om na de zondagdienst een kop koffie of thee te nuttigen in de ontmoetingsruimte.

 

DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

De zondagsdienst voor de kinderen (zonder verhaal vooraf) wordt gehouden op zondag:

23 mei (Pinksteren), 13 juni, 27 juni, 11 juli, 12 september en 26 september telkens om 9.30 uur.

Inlichtingen bij Marije Stevens: marije.stevensengels@gmail.com of tel. 070 3464371.

 

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN

Marjolein is voor onbepaalde tijd met ziekteverlof.

Marije is afwezig:

Van 26 mei tot en met 8 juni (o.a. internationale synode).

De hele maand augustus heeft Marije vakantie. Als er geen vervanging kan komen omdat de priesterbezetting dun is in de zomer, zal zij wel op de zondagen van de augustusmaand de diensten houden en in noodgevallen bereikbaar zijn. De woensdagdiensten vallen uit in deze augustusmaand.

In dringende gevallen kunt u bellen naar tel.nr. 06 47149470.

 

Gespreksgroep

DE ZEVEN TEKENS IN HET JOHANNESEVANGELIE
De zeven tekens in het Johannesevangelie die Christus’ lichtwezen tot verschijning brengen.

Gespreksgroep op zaterdag van 11.00 – 12.00 uur met Wilma Bos, waarbij de laatste van de zeven tekens besproken zullen worden.

Op 29 mei: de opwekking van Lazarus (Johannes 11).

Aanmelden via

Maximaal 9 deelnemers.

 

THOMASKRINGGESPREK

Op 20 juni is er een Thomaskringgesprek na de Mensenwijdingsdienst.