Actueel

Print this entry

ZONDAGDIENSTEN
Wilt u graag deelnemen aan de zondagdiensten en bent u vrij van verkoudheidsklachten, meld u zich vooraf aan via  thomaskerkdiensten@gmail.com
en wacht op de daaropvolgende bevestiging.

U kunt uw voorkeur doorgeven; geprobeerd zal worden zoveel mogelijk verschillende mensen de mogelijkheid te geven een dienst bij te wonen.

Hebt u geen e-mail, dan kunt u Laurien (06 54638566) een bericht sturen via sms of WhatsApp. Eventueel kunt u haar bellen op maandagavond van 19.00-19.30 uur of op vrijdagavond van 19.00-19.30 uur.

COMMUNIE
Momenteel zijn de 7 plaatsen in de communierij uitgebreid naar 9 (met de ministranten erbij zijn dat er 11). Bij de deur naar de cultusruimte staat een tafeltje met daarop een mandje, daarvoor liggen 9 halfedelstenen. Wanneer alle stenen in het mandje gelegd zijn, zijn er geen plaatsen meer over.

GEMEENTELIEDEREN
Na het offer en de communie zingen we op zon- en feestdagen de gemeenteliederen. De mapjes met de liederen liggen ook op het tafeltje in de hal om zelf mee naar binnen te nemen.

WOENSDAGDIENSTEN
Aanmelden voor deelname aan de diensten op de woensdag is niet meer nodig. In de plaats daarvan schrijft iedere deelnemer de eigen naam op het briefje.
Zo voldoen wij aan de registratieplicht. In verband met het grotere aantal deelnemers is aanmelding vooraf aan de zondagdiensten nog wel noodzakelijk.

N.B. Voor de woensdagsdienst bij het begin van de feesttijd van Michaël dient u zich wel aan te melden.

De kerkruimten worden zo goed als momenteel mogelijk door onze koster geventileerd; gepaste afstand houden van elkaar vraagt onze eigen alertheid en zorgvuldigheid.

Thee/koffie/ontmoeting na afloop van de dienst:

Het is mogelijk om na de zondagdienst een kop koffie of thee te nuttigen in de ontmoetingsruimte.

 

MENSENWIJDINGSDIENSTEN in de Thomaskerk

Zondag om 10.15 uur en

Woensdag om 10.00 uur, geen dienst 22 september en 17 november (synode).

Zie de diensten bij het begin van de feesttijd van Michaël en rond Allerzielen en Allerheiligen hieronder.

 

DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

De zondagdienst voor de kinderen begint om 9.30 uur (tien minuten voor aanvang aanwezig zijn i.v.m. het oefenen van het lied).

Naar mogelijkheid zal één van de ouders vanaf 9 uur een verhaal vertellen; dit wordt onderling afgesproken.

Data: 12 en 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 28 november.

Inlichtingen bij Marije Stevens: marije.stevensengels@gmail.com of

070 3464371.

 

DIENSTEN BIJ HET BEGIN VAN DE FEESTTIJD VAN MICHAËL EN ROND ALLERZIELEN EN ALLERHEILIGEN

Michaëlsdag: woensdag 29 september om 10.15 uur.

Allerzielen en Allerheiligen: zaterdag 6 november om 11.00 uur.

 

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN

Marjolein is voor onbepaalde tijd met ziekteverlof.

Marije is afwezig van 20 tot en met 22 september en van 15 tot en met 17 november voor de synode in Zeist.

In dringende gevallen kunt u bellen naar tel.nr. 06 47149470.