Actueel

Print this entry

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN

Beide geestelijken zijn afwezig van 23 tot en met 25 september en van 18 tot en met 20 november voor de synodes.

In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47170136.

Marjolein is afwezig van 21 tot en met 28 oktober. Marije is afwezig van 9 tot en met 15 november.

 

VOORBEREIDING JEUGDWIJDING 2020

Eind september wordt begonnen met de voorbereiding voor de jeugd­wijding in de Paastijd van 2020.

Mocht u uw zoon of dochter (8e klas of 2e klas middelbare school,13 á 14 jaar) aan deze voorbereiding willen laten deelnemen, neem dan vóór 3 september contact op met Marjolein te Pas, tel. 070-3310686, e-mail: m.tepas@hetnet.nl.

 

BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK

[Zie ook bij de Gespreksgroepen/Cursussen]

 

Ouderenmiddag Herfst 2019 vervalt

Door omstandigheden, een samenloop van factoren, lukt het de Ouderenwerkgroep helaas niet om deze herfst een bijeenkomst te realiseren. Wij hopen volgend jaar weer acte de présence te kunnen geven.

 

Zondag 29 september, Michaëlszondag, na de mensenwijdingsdienst

‘Neem je bed op en wandel; neem je lot op en doe er iets mee!’

Marjolein zal een korte inleiding houden over dit thema.

 

Donderdag 3, 10 en 17 oktober van 19.30 – 20.30 uur

Met het voorgaande thema in gedachten zal Swie Yap ons laten kennismaken met chi en qigong (met aspecten van tai chi), om via lichaam en bewustzijn harmonie en vrede te bereiken.

Jongeren en ouderen kunnen meedoen.

 

Zondag 6 oktober na de mensenwijdingsdienst

Afscheid van Rense Kuil als penningmeester (zie ook bij Diverse berichten).

Aansluitend de Boekenbazaar.

 

Zondag 13 oktober na de mensenwijdingsdienst om 11.45 uur

Zangkwartet met lierbegeleiding 

Apocalypse 12: De Maagd die baren zal en de strijd van Michaël met de draak, op muziek van Rob van Asch voor zangkwartet en lieren.

De duur is ongeveer 45 minuten.

 

Zondag 20 oktober na de mensenwijdingsdienst

Gesprek over het biechtsacrament.

 

Donderdagavond 31 oktober om 20.00 uur

Lezing door Thom Kloes over euthanasie

‘Zou u het doen, om euthanasie vragen? Houdt u die mogelijkheid open of sluit u die pertinent uit?

Zou u euthanasie aan een naaste die uitzichtloos lijdt, voorstellen of juist afraden?’

Thom Kloes, samensteller van het boek ‘Het maakt uit hoe je sterft – Visies op euthanasie’, zal op deze avond een lezing houden.

Bij de bovenstaande vragen gaat het hem niet om de antwoorden, maar om het proces van denken, voelen en willen dat door dergelijke vragen op gang komt.

Daarbij komt op de achtergrond nog een vraag om de hoek kijken: ‘Hoe groot is je vertrouwen in de weg die voor je ligt, hoe groot is je vertrouwen in de realiteit van een geestelijke werkelijkheid, hoe groot is je levensvertrouwen en je kracht om te komen tot een innerlijke metamorfose als je zelf ziek wordt, ondragelijk moet lijden en de dood dichtbij komt?’

[Het boek over euthanasie wordt besproken in het bijgevoegde Michaël­nummer van In Beweging]

 

Zaterdag 2 november 10.15 uur

Mensenwijdingsdienst rond Allerzielen. Eén keer per jaar in de maand november willen wij speciaal een dienst wijden aan de gestorvenen in onze omgeving die niet zo met de dienst verbonden zijn, misschien zelfs niet kenden. Dat zou u op de volgende wijze kunnen – niet moeten – doen: Neem op de vrijdagavond de gestorven mensen die u mee wilt nemen in uw gedachten, maak een eenvoudig beeld van ze: hoe zagen ze eruit, hoe spraken ze? Daarna het Onze Vader bidden is ook heel werkzaam.

De volgende dag gaat u dan naar deze dienst en neemt eraan deel.

Onze meer vertrouwde gestorvenen zullen zeker ook aanwezig zijn.

 

Zondag 10 november na de mensenwijdingsdienst

Thomas-kringgesprek

 

Donderdag 14 november om 20.00 uur

Ministrantenavond

Het eerste deel van de bijeenkomst zal gaan over het thema Zonder ministrant geen celebrant? Over de zin en functie van het ministreren.

In het tweede deel komen praktische zaken aan de orde m.b.t. het ministreren.

 

Oproep: Beste mensen,

De groep ministranten is aan de krappe kant. Zou je de groep willen versterken, laat het mij dan weten!

We komen eerst bij elkaar om het ministreren enigszins onder de knie te krijgen en spreken daarna af voor het ministreren in de dienst.

Heb je belangstelling, dan kun je me aanspreken of mailen. Je kunt ook vrijblijvend naar de ministrantenavond komen op 14 november.

Marjolein (m.tepas@hetnet.nl)

 

Zondag 24 november na de mensenwijdingsdienst

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

We blikken terug op het afgelopen jaar, lezen de kroniek, herdenken de gestorvenen. We sluiten af met het zingen van de psalm.

 

Donderdag 28 november om 20.00 uur

Marjolein zal een inleiding houden over ‘Het mysterie van Kaïn en Abel en de geboorte van de dood’.

 

Zaterdag 30 november van 11.00-13.00 uur

Voorbereiding voor Advent.

Het plaatsen van de boom, het maken van de adventskrans, het voorbereiden van het adventstuintje voor de kleintjes, koperpoetsen, kortom: we kunnen vele helpende handen gebruiken.

 

Zondag 1 december om 14.30 uur

Ook nu is er een Adventstuin, waar de kleintjes begeleid door de engel hun lichtje in de adventstuin mogen plaatsen.

Met verhaal, muziek en zang.