Actueel

Print this entry

CORONA MAATREGELEN

Kijk voor het laatste nieuws over de maatregelen in verband met de beperking van de verspreiding van het corona-virus op de pagina Algemeen.

MEDEDELING OVER DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

De gebruikelijke zondagsdienst voor de kinderen kan i.v.m. de huidige situatie niet doorgaan, omdat de van overheidswege voorgeschreven regel om 1,5 meter afstand te houden, niet mogelijk is. Het verhaal voor de kinderen komt te vervallen. Daarvoor in de plaats zal uitsluitend voor de kinderen van 6 t/m 13 jaar en de ouder(s) een korte bijeenkomst in de kerkruimte zijn met de priesters, één ministrant en één musicus

op zondag 7 en 21 juni om 9.30 uur.

De ouder(s) en kinderen kunnen per huishouden bij elkaar zitten. Tussen de huishoudens zal genoeg ruimte zijn. De kinderen komen niet naar voren, maar blijven bij de ouder(s). De kaarsen zullen aangestoken worden, het evangelie zal gelezen worden, de kinderen zullen kort toegesproken worden, er zal een gebed klinken en tenslotte een zegen; het geheel zal omlijst worden door muziek.

Op 6 september om 9.30 uur wordt uitsluitend voor ouders en kinderen wederom een korte bijeenkomst gehouden. Dan zal ook bekend worden gemaakt of de kinderdienst (met een verhaal vooraf om 9.00 uur) op 20 september hervat kan worden.

 

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN

Marjolein heeft vakantie van 15 juni tot en met 10 juli. Marije van 13 juli tot en met 25 juli.

Beide geestelijken zijn van 21 tot en met 23 september voor de synode in Zeist en – onder voorbehoud – van 7 tot en met 11 september in Berlijn voor de internationale synode.

In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47170136.

 

GESPREKSGROEPEN EN BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK

[Zie ook bij de Gespreksgroepen/Cursussen]

I.v.m. de huidige omstandigheden kunnen de Thomas-gesprekskring,  de gespreksgroep over de zeven sacramenten, het Mattheüs evangelie en de zeven tekens in het Johannes-evangelie voorlopig nog niet doorgaan. Dit geldt ook voor bijeenkomsten in de Thomaskerk. Bij hervatting zult u via een Nieuwsbrief op de hoogte worden gesteld.