DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE THOMASKERK

In de Thomaskerk zijn de mensenwijdingsdiensten op:

zondag 10.15 uur;

woensdag 10.00 uur. Geen dienst op woensdag 24 april en 29 mei.

N.B.

  • In de Stille Week is er vanaf maandag 25 maart elke dag een dienst om 10.00 uur.
  • Op Goede Vrijdag 29 maart om 15.00 uur lezing Lijdensevangelie.
  • Op zondag 31 maart (Paaszondag) begint de zomertijd.
  • Op maandag 1 april, tweede Paasdag begint de dienst om 10.00 uur.
  • De dienst op tweede Pinksterdag maandag 20 mei is in de Duitse taal en begint om 10.00 uur.
  • De dienst op derde Pinksterdag dinsdag 21 mei is in de Italiaanse taal en begint om 10.00 uur.

DIENSTEN IN HET RAPHAËLHUIS (Nieuwe Parklaan 58)

De mensenwijdingsdiensten in het Raphaëlhuis zijn op 19 april en 24 mei.

 

HET EVANGELIE

31 maart                     Markus 16

7 april                          Johannes 20:19-29

14 april                        Johannes 10:1-21

21 april                        Johannes 15:1-27

28 april                        Johannes 16:1-33

5 mei                           Johannes 14:1-21

9 mei                           Johannes 16:24-33  Hemelvaart

12 mei                         Johannes 16:24-33

19, 20 en 21 mei        Johannes 14:23-31  Pinksteren

26 mei                         Johannes 3:1-21

2 juni                           Handelingen 17:22-34

 

FEESTTIJDEN

Lijdenstijd                 zondag 3 maart tot en met zaterdag 30 maart

Paastijd                     zondag 31 maart tot en met woensdag 8 mei

Hemelvaartstijd        donderdag 9 mei tot en met zaterdag 18 mei

Pinksteren                 zondag 19 mei tot en met dinsdag 21 mei

Trinitarische tijd       woensdag 22 mei tot en met zondag 23 juni

 

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

Paastijd (eerste vier weken)

Verrezen is de Heer

Heer in uw woorden

Paastijd (laatste 2 weken)

Tot de hoogten

De vrede Gods, die hoger is

Hemelvaart

Tot de hoogten

De vrede Gods, die hoger is

Pinksteren

Wij hebben niet ontvangen

De God van de vrede

Trinitarische tijd

Wij hebben ontvangen

De God van de vrede

 

DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

De zondagsdienst voor de kinderen begint om 9.30 uur (graag tien minuten voor aanvang aanwezig zijn voor het oefenen van het lied).

Voorafgaand aan de zondagsdienst wordt er om 9.00 uur een verhaal verteld voor het hele gezin, waarbij ook de ouders en andere volwassenen welkom zijn. In het verhaal wordt een verbinding gelegd met het evangelie dat die zondag wordt gelezen en met de feesttijd van het jaar.

Data: 1 april (tweede Paasdag om 11.30 uur), 14 april, 28 april, 19 mei en 2 juni.

(NB: na 28 april verspringt het tweewekelijkse ritme)

Inlichtingen en aanmelding van nieuwe kinderen via het telefoonnummer van de kerk (koster): 06 47 14 94 70 of per e-mail: gemeentedenhaag@christengemeenschap.nl.

 

MENSENWIJDINGSDIENSTEN IN KAPEL RAPHAËLHUIS

De mensenwijdingsdiensten, die op de eerste plaats bedoeld zijn voor bewoners, personeel en vrijwilligers van Rudolf Steiner Zorg, zullen beginnen om 10.30 uur.

Het vraagt een extra inzet van vrijwilligers om de bewoners, die regelmatig bij de vieringen aanwezig zijn, bij het komen en gaan naar deze diensten te begeleiden.

Wilt u helpen bij het halen en brengen van de bewoners? Meldt u dan via tel.nr. 06 47 14 94 70 (koster).

 

BEREIKBAARHEID VAN DE GEESTELIJKEN

U kunt de geestelijken altijd contact laten opnemen na een verzoek van uw kant
via tel.nr. 06 47 14 94 70 (koster).