MENSENWIJDINGSDIENSTEN EN KINDERDIENSTEN in de Thomaskerk

VIERINGEN IN DE KAPEL VAN RUDOILF STEINER ZORG (RAPHAËLHUIS)

 

In de Thomaskerk zijn de mensenwijdingsdiensten op:

zondag 10.15 uur;

woensdag 10.00 uur, geen dienst op 7 juni, 12 juli, 2, 9, 16 en
23 augustus en 27 september.

 

DE MENSENWIJDINGSDIENST BIJ HET BEGIN VAN DE FEESTTIJD VAN JOHANNES DE DOPER EN VAN MICHAËL

Begin van de feesttijd van Johannes de Doper: zaterdag 24 juni om 10.15 uur.

Begin van de feesttijd van Michaël: vrijdag 29 september 10.15 uur.

 

DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

De zondagsdienst voor de kinderen begint om 9.30 uur (tien minuten voor aanvang aanwezig zijn voor het oefenen van het lied).

Voorafgaand aan de zondagsdienst wordt er om 9.00 uur een verhaal verteld.

Data: 11 juni, 25 juni (laatste dienst voor de zomervakantie), hervatting op 3 september, 17 september en 1 oktober.

Inlichtingen en aanmelding van nieuwe kinderen – ook van 13/14 jarigen voor de jeugdwijding van 2024 – bij onze nieuwe priester Līga Skujiņa: liga@xs4all.nl, tel. 06 45670390.

 

DE GEMEENTEVIERING IN RUDOLF STEINER ZORG

In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) worden gemeentevieringen gehouden, in principe op de laatste vrijdag van de maand.

Deze vieringen zijn op de eerste plaats bedoeld voor bewoners, personeel en vrijwilligers  van Rudolf Steiner Zorg.

Data: 30 juni, 28 juli, 25 augustus en 29 september.

 

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN

Beide geestelijken zijn van
– 5 tot 10 juni in Stuttgart voor de internationale synode en van
– 25 tot 27 september voor de synode in Zeist.

Līga Skujiņa is afwezig op:
– 1 en 2 juli (voorbereiding vakantie4kamp op Berka),
– 11 juli tot en met 18 juli (vakantieweek),
– 31 juli tot en met 5 augustus (vakantieweek),
– 6 augustus tot en met 20 augustus (vakantie4kamp op Berka),
– 21 augustus tot en met 27 augustus (vakantieweek).

Marije Stevens heeft vakantie van
– 18 tot en met 31 juli en van
– 4 tot en met 16 september.

In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47149470.