AGENDA EN GESPREKSGROEPEN

 

GESPREKSGROEPEN

GESPREKSGROEP OVER HET EVANGELIEGEDEELTE VAN DE WEEK (donderdag van 20.00 tot 21.30 uur)

We gaan werken met het evangeliegedeelte (perikoop) die tijdens de kinderdienst en de mensenwijdingsdienst wordt gelezen. Hoe vind je daar een toegang toe, hoe staat het in de stroom van het christelijke jaar en de jaarfeesten en wat heeft het te maken met je eigen leven? Informatie en aanmelden bij Līga Skujiņa.

Data: 18 januari, 1 februari, 15 februari.

 

GESPREKSGROEP OVER DE GENEZINGEN IN HET LUKAS EVANGELIE  (donderdag van 20.00 tot 21.30 uur)

Aan de hand van de genezingen gaan we proberen het evangelie te beleven. Hoe breng ik het evangelie in mijn ziel tot leven?

Aanmelden bij Mathi van der Duijs.

Data: 11 januari, 25 januari, 8 februari, 29 februari.

 

BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK

 

Zondag 26 november na de mensenwijdingsdienst
Kroniekzondag

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar kijken we terug naar wat wij als gemeente hebben meegemaakt, we lezen de kroniek uit het gemeenteboek en herdenken de gestorvenen.

 

Donderdag 30 november om 19.30 uur

Bijeenkomst over het maken van casula’s, symbool van de mensenwijdingsdienst

Bij het celebreren van de mensenwijdingsdienst draagt de priester over de gewaden een casula (vertaald: een klein huis). Een nieuwe casula naaien is een grote gebeurtenis. In de afgelopen paar jaren heeft ons gemeentelid Christine een nieuw hedendaags patroon voor het maken van een casula ontwikkeld en maar liefst vier casula’s genaaid. Het naaiproces heeft ze ook op film gezet zodat het werk goed te volgen is en de kennis en het vakmanschap van het naaien gedeeld en doorgegeven kan worden.

Op deze avond is Mariska Hunfeld-Jue te gast. Zij is priester van de gemeente Driebergen en contactpersoon voor het internationaal gewadenwerk vanuit ons gebied. Samen vertellen Mariska en Christine over casula’s.

 

Zaterdag 2 december van 10.00-13.00 uur

Voorbereiding kerk voor Advent

Om de kerk aan te kleden voor de adventstijd moeten er een aantal dingen worden gedaan: een adventskrans maken voor in de hal, de kerstboom plaatsen in de kerkzaal, twee kandelaren ophangen aan de zijwanden in de kerkzaal, de ontmoetingsruimte met blauwe gordijnen inrichten en het schilderij met de adventsengel ophangen, appels boren en kaarsjes erin insteken voor het adventstuintje en koper poetsen.

Wie wil er meehelpen?

U kunt zich aanmelden door uw naam bij een taak te zetten op de intekenlijst op het prikbord in de hal of per e-mail aan kosterthomaskerk@gmail.com of telefonisch via 06 47149470.

Vele handen maken licht werk!

 

Zaterdag 2 december van 16.00-17.00 uur

Voorbereiding eerste kinderdienst

Een bijeenkomst van de nieuwe kinderen vanaf klas 1/groep 3, die voor het eerst deelnemen aan de kinderdienst op de eerste adventzondag 3 december. Advent is de tijd van stille verwachting en is een mooie feesttijd om te beginnen met het deelnemen aan de kinderdienst.

Denk je erover om mee te gaan doen met je kind(eren), meld je dan voor 27 november aan bij Līga Skujiņa (06 45670390).

 

Zondag 3 december om 16.00 uur

Adventstuin

Een feest voor kinderen vanaf 4 jaar. Met een verhaal en mooie muziek bij het kaarslicht. De donkere tuin wordt steeds lichter.

Je wordt verzocht vijf minuten van tevoren aanwezig te zijn.

 

Samen zijn, doen en vieren

In de komende feestperiode van Advent en Kerst nodigen we allen – jong en oud – uit voor een gezellig samen zijn en doen. Er is een verhaal en er is muziek. En we zorgen voor materiaal om creatief aan de slag te gaan. Het zijn activiteiten zowel voor kleine handen als voor alleskunners, iedereen is welkom!

Zaterdag 9 december van 14.00 tot 16.30 uur

Sterrenstof middag. We vouwen en plakken de allermooiste sterren.

We verheugen ons op je komst!

Informatie bij Līga Skujiņa, tel. 0645670390

[zie voor een vervolg bij woensdag 3 januari]

 

Zondag 10 december na de mensenwijdingsdienst aanvang 12.00 uur

Paradijsspel

Het Paradijsspel uit Oberufer vertelt de toeschouwers het verhaal van de schepping en de verwijdering die daarna ontstaat tussen God (geestelijke wereld) en Adam en Eva (de mens) door het ingrijpen van de slang (de Diabolos, de analyserende geest).

Een kompanij van spelers uit onze gemeente gaat dit spel voor u vertonen.

Kinderen vanaf 9 jaar welkom!

Vrijwillige bijdrage na afloop

 

Zondag 17 december na de mensenwijdingsdienst aanvang 12.00 uur

Het Geboorte- en Herdersspel uit Oberufer

De engel in het Paradijsspel geeft aan dat de mens langzaam zal

wederkeren tot de geestelijke wereld doordat God zijn Zoon zal laten ‘nederdalen’. En die weg terug wordt ons voorgeleefd door het kerstkind, de weg van het hart.

Een kompanij van medewerkers van Rudolf Steiner Zorg zal in onze gemeente te gast zijn. Komt u ook genieten van de verkondiging en van de vreugde van de herders om de geboorte van het kind?

Kinderen vanaf 6 jaar welkom!

Vrijwillige bijdrage na afloop.

 

Zondag 24 december na de mensenwijdingsdienst

Aankleden kerk voor de kersttijd

Om de kerk aan te kleden voor de kersttijd moeten er weer een aantal dingen gebeuren: drie kandelaren aan de wanden plaatsen met kaarsen erin, de adventskrans weghalen en opruimen, de blauwe doeken in de ontmoetingsruimte weghalen, de kerstboom uit cultusruimte verplaatsen naar de ontmoetingsruimte en optuigen, tafels in de ontmoetingsruimte dekken voor het kerstontbijt en “kmb“ en “geopenbaard zij God in hemelhoogte” op het altaar plaatsen.

Wie wil er meehelpen?

U kunt zich aanmelden door uw naam bij een taak te zetten op de intekenlijst op het prikbord in de hal of per e-mail aan kosterthomaskerk@gmail.com of telefonisch via 06 47149470.

Vele handen maken licht werk!

 

 

Vrijdag 29 december en zaterdag 30 december

Tweedaagse bijeenkomst in de Kersttijd van 10.45-13.00 uur.

Aarde, Mens en Christus

Eén van de betekenissen van Kerstmis is: vernieuwing, een nieuw begin, een nieuwe schepping zelfs. Doordat een goddelijk zonnewezen, Christus, zich tot in het lichamelijke met het lot van de mensheid wilde verbinden opende zich een nieuwe toekomst. Dit is waar voor alle aardemensen, maar net zo goed voor de aarde zelf.

In de loop van de geschiedenis van mens en aarde waren er telkens weer ontwikkelingsperioden die ten einde liepen en die met hulp van geestelijke wezens een nieuwe toekomstimpuls kregen. Deze gebeurtenissen zijn bewaard gebleven in de mythen van de mensheid, zoals in scheppingsmythen die eeuwenlang werden door­verteld. In beelden wordt hierin beschreven hoe bijvoorbeeld werd ervaren hoe een zonnewezen steeds dichter bij de aarde kwam, of hoe de aarde weer nieuw leven ontving na een periode van duisternis.

Zo’n mensheidsverhaal is de Keltische scheppingsmythe waarin we ons in deze Kersttijd willen verdiepen. De beelden spreken over de aarde die lijdt onder de werking van de machten van verharding en chaos. De aarde zingt een lied van verlangen naar leven en schoonheid en het verhaal vertelt hoe dit lied in de hemel wordt gehoord. Onder de leiding van Dana (haar andere naam is Brigit) dalen zeven goddelijke scheppende geesten af, brengen leven en temmen de duistere krachten. Zo scheppen zij ruimte voor een nieuwe ontwikkeling van de aarde en het mensenwezen, de komst van Christus voorbereidend.

In onze tijd ligt het lot van de aarde mede in onze handen. Deze verantwoordelijkheid kunnen wij alleen dragen in het bewustzijn van de werkzaamheid van goddelijke wezens die nu in dienst van Christus staan.

De bijeenkomst wordt geleid door Wilma Bos en Līga Skujiņa. Samen met Charlotte Luijerink verwerken we kunstzinnig wat we samen gehoord en gevoeld hebben.

Vanwege het voorbereiden van de werkplaatsen voor het kunstzinnige werk graag van tevoren aanmelden bij Līga Skujiņa (e-mail: liga@xs4all.nl, tel. 0645670390).

 

Zondag 31 december na de mensenwijdingsdienst

Droomlied van Olaf Åsteson

Gert Ruijer, begeleid op de cello door Ephraim IJzerlooy, zal zondag 31

december na de mensenwijdingsdienst het verhaal van Olaf Åsteson zingen. De liederen vertellen over de tijd van de 12 heilige nachten.

 

Samen zijn, doen en vieren (zie ook bij 9 december)

In de komende feestperiode van Advent en Kerst nodigen we allen – jong en oud – uit voor een gezellig samen zijn en doen. Er is een verhaal en er is muziek. En we zorgen voor materiaal om creatief aan de slag te gaan. Het zijn activiteiten zowel voor kleine handen als voor alleskunners, iedereen is welkom!

Woensdag 3 januari van 14.00 tot 16.30 uur

Gouden licht bundelen. We trekken en dompelen bijenwaskaarsen.

We verheugen ons op je komst!

Informatie bij Līga Skujiņa, tel. 0645670390

 

Zondag 7 januari na de mensenwijdingsdienst

Drie Koningen, gezamenlijke activiteit met Mathi van der Duijs

De drie koningen waren eigenlijk Priester-Wijzen die het kind gingen aanbidden. Hoe kunnen wij hun gaven in ons eigen leven vinden en deze het komende jaar opnieuw in de wereld brengen?

 

Zondag 14 januari na de mensenwijdingsdienst

Driekoningenzangspel

Een groep vocalisten en musici uit de gemeente zal het gezongen Driekoningenspel laten zien en horen. Dit onder het voorbehoud dat we nog enkele vrouwenstemmen vinden voor de rollen van page. Dit zangspel is ook geschikt voor (zeer) jonge kinderen, het is een ontroerend stuk voor jong en oud.

 

Zondag 21 januari na de mensenwijdingsdienst

Thomaskringgesprek

Eenieder is uitgenodigd om vragen en opmerkingen die het Haagse gemeenteleven betreffen in te brengen.