CURSUSSEN, GESPREKSGROEPEN EN BIJEENKOMSTEN

GESPREKSGROEP OVER HET EVANGELIE 

Op woensdag zijn er wekelijkse bijeenkomsten van 11.00 tot 12.00 uur. Met als thema: Perikoop van de week.

Wilt u er meer over weten benader dan Antoon (06 47149470).

Aanmelden hoeft niet en incidenteel komen is geen enkel bezwaar.

Data: Elke woensdag van 5 oktober tot en met 16 november.

 

AGENDA NOVEMBER/DECEMBER 2022 en JANUARI 2023

 

Zaterdag 26 november vanaf 14.00 uur

Voorbereiding voor Advent

Het plaatsen van de boom, het maken van de adventskrans, appeltjes boren en met kaarsen vullen en andere voorbereidingen.

We kunnen helpende handen goed gebruiken.

Wilt u meehelpen, laat het dan weten aan onze koster, e-mail:kosterthomaskerk@gmail.com of telefonisch via 06 47149470.

U kunt zich ook aanmelden via de lijst op het prikbord.

 

Zondag 27 november, eerste Advent om 14.30 uur

Adventstuintje voor de kinderen, met kaarslicht, een verhaal en mooie muziek en ook een echte Engel die ons de weg wijst.

 

Zondag 4 december na de mensenwijdingsdienst

Edelstenen tentoonstelling / -verkoop uit een nalatenschap. Met een inleiding.

 

De kerstspelen in onze gemeente

We kunnen onze zielen laven aan drie ‘kerstspelen’ in onze gemeente.

Het Paradijsspel en het Geboorte- en Herdersspel zullen in de traditionele Oberufer-vorm te zien zijn (11 en 18 december).

Het Driekoningen zangspel (22 januari) is geschreven door Karl König voor bewoners en medewerkers van de Camphill-gemeenschap (heilpe­da­gogische instituten). De muziek bij dit spel is bewerkt door M.H. van Tol.

Zondag 11 december na de mensenwijdingsdienst aanvang 12.00 uur

Het Paradijsspel uit Oberufer vertelt de toeschouwers het verhaal van de schepping en de verwijdering die daarna ontstaat tussen God (geestelijke wereld) en Adam en Eva (de mens) door het ingrijpen van de slang (de Diabolos, de scheidende geest).

Een kompanij van spelers uit onze gemeente gaat dit spel voor u vertonen.

Het spel wordt niet geschikt geacht voor kinderen tot en met acht jaar.

Zondag 18 december na de mensenwijdingsdienst aanvang 12.00 uur

Het Geboorte- en Herdersspel

De engel in het Paradijsspel geeft aan dat de mens langzaam zal wederkeren tot de geestelijke wereld doordat God zijn Zoon zal laten ‘nederdalen’. En die weg terug wordt ons voorgeleefd door het kerstkind, de weg van het hart.

Een kompanij van medewerkers van Rudolf Steiner Zorg zal in onze gemeente te gast zijn. Komt u ook genieten van de verkondiging en van de vreugde van de herders om de geboorte van het kind?

Vrijwillige bijdrage na afloop.

 

Zondag 8 januari na de mensenwijdingsdienst om 11.45 uur

Het Russische sprookje Baboesjka

Anje Robbertson vertelt het Russische sprookje “Baboesjka”. Het verhaal wordt muzikaal omlijst door Thomas Patijn op viool en Tycho Verwayen op cello. Ook kinderen zijn van harte welkom.

 

Zondag 22 januari na de mensenwijdingsdienst aanvang 12.00 uur

Het Driekoningen zangspel opgevoerd door een groep uit de gemeente. Na het harte-offer van de herders brengen de koningen hun wijsheids-offer van goud, wierook en mirre aan het kind dat ons de weg terug wijst naar de geestelijke wereld. Het gezongen en ontroerende spel met engel, Maria met het kind, Josef en de rode, de blauwe en de groene koning met ieder twee pages brengt een warm, innig, kleurrijk en stemmig beeld van de Epifanie.

 

Zondag 5 februari na de mensenwijdingsdienst

Vrouw en priester, vroeger en nu

Wilma Bos spreekt over “Vrouw en priester, vroeger en nu”. Door het feit dat in de katholieke kerk alleen mannen het priesterambt kunnen vervullen is het zicht op de vrouw als priester cultureel verloren gegaan. Onbekend is bijvoorbeeld dat in het vroege christendom wel degelijk ook vrouwen priester waren, zelfs bisschop. Hoe kon die geschiedenis zo effectief onzichtbaar worden?

In de voorchristelijke tijd bestonden mysterieplaatsen waar vrouwen, en andere waar mannen priester waren, we zullen over enkele horen.

Nu al honderd jaar bestaat er een christelijk priesterschap waarin mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. Zijn er toch verschillen?

 

Zondag 19 februari na de mensenwijdingsdienst

Thomaskringgesprek