CURSUSSEN, GESPREKSGROEPEN EN BIJEENKOMSTEN

GESPREKSGROEP OVER HET EVANGELIE 

Op woensdag zijn er wekelijkse bijeenkomsten van 11.00 tot 12.00 uur. Met als thema: Perikoop van de week.

Wilt u er meer over weten benader dan Antoon (06 47149470).

Aanmelden hoeft niet en incidenteel komen is geen enkel bezwaar.

Data: Elke woensdag van 5 oktober tot en met 16 november.

 

AGENDA APRIL en MEI 2023

 

Donderdag 6 april (Witte Donderdag) aanvang 20.00 uur

‘Die Sieben Letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze’ van Haydn gespeeld door het Weidler ensemble in samenwerking met Cinthia van der Ham, die de woorden uit de Bijbel spreekt.

Begin 1786 kreeg Joseph Haydn opdracht van de aartsbisschop van Cadiz muziek te schrijven bij de Zeven laatste woorden van Christus, die de priester jaarlijks uitsprak tijdens de Stille week. Haydn componeerde zeven langzame delen voor orkest, die klonken tussen de kruiswoorden en meditaties van de priester. Over de eerste uitvoering heeft Haydn het volgende geschreven:

De muren ramen en pilaren van de kerk waren bedekt met zwarte doeken; alleen één grote lamp, die in het midden hing, brak deze heilige duisternis. Rond het middaguur werden alle deuren gesloten en vervolgens klonk de muziek. Na de inleidende muziek besteeg de bisschop de preekstoel, sprak één van de zeven woorden en gaf een uitleg. Daarna daalde hij de preekstoel af en knielde voor het altaar. De tijd die dit kostte werd met muziek gevuld. En zo besteeg de bisschop de preekstoel een tweede, een derde keer, enz. en het orkest speelde telkens aan het eind van de preek.

 

Zondag 9 april (Pasen) na de mensenwijdingsdienst

Wilma Bos leest een verhaal voor, vertaald uit het boek Ilja von Murom van Hans Voss.

Dit epos is een vrije weergave van middeleeuwse Russische heldenliederen. Ze zijn geschreven in zogenaamde byliniën, tweeregelige verzen, vergelijkbaar met de Kalevala.In het gekozen verhaal gaat de boerenzoon Ilja in de lijdensweek op weg naar Kiev, om daar Pasen te vieren. Hij heeft ontmoetingen met bijzondere gestalten, die met elkaar de gebeurtenissen van de Goede Week en Pasen vertegenwoordigen. Het verhaal wordt omlijst door muziek op dwarsfluit door Hille Valstar.

 

Zondag 23 april 10.15 uur

Intrede van Liga Skujina, de nieuwe priester in onze gemeente, inzetting door de bewindsdrager. Daarna feestelijke verwelkoming.

 

Zondag 14 mei na de mensenwijdingsdienst

Thomaskringgesprek